17. februar 2022

Ny KL rapport viser, at 76 af kommunerne vil arbejde med FN’s Verdensmål

Siden 2018 har KL gennemført en årlig undersøgelse af kommunernes arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Resultaterne tegner bl.a. et billede af, hvilke Verdensmål kommunerne primært arbejder med, den politiske forankring og finansiering samt hvilke udfordringer, der er ved arbejdet.

Flere kommuner arbejder med Verdensmål

Undersøgelsen viser, at antallet af kommunerne, der har besluttet at ville arbejde med FN’s Verdensmål, er støt stigende. I 2018 angav 30 kommuner, at der var truffet beslutning om at arbejde med Verdensmålene, hvilket steg til 67 kommuner i 2020 og 76 kommuner i 2021.

 

Verdensmål om klima prioriteres højest

I 2021 arbejder 38 pct. af kommunerne med alle 17 Verdensmål, mens 45 pct. arbejder med udvalgte mål. Det er særligt Mål 13 – klimaindsats; Mål 11 – bæredygtige byer; og Mål 12 – ansvarligt forbrug og produktion, der prioriteres i kommunerne. Tendensen er i tråd med det store klimasamarbejde kommunerne har kastet sig over i forbindelse med DK2020, hvor 95 kommuner har forpligtet sig til at en netto-nuludledning af CO2 inden 2050.

 

Den bæredygtige udvikling fylder

Som bevæggrund for arbejdet med Verdensmålene peger kommunerne især på, at den bæredygtige udvikling fylder mere på den kommunalpolitiske dagsorden, og at arbejdet med Verdensmålene kan fremme dialog og samarbejde med virksomheder, civilsamfundsorganisationer og borgere. Flere kommuner oplever, at lokalbefolkningen har stigende interesse for en bæredygtig udvikling af samfundet. Det oplevede kommunalbestyrelserne senest ved kommunalvalget i 2021, hvor klima og bæredygtighed var et af de højest prioriteret emner hos vælgerne.

 

Verdensmålsarbejdet er ikke uden udfordringer

Som udfordring for arbejdet med FN’s Verdensmål angiver kommunerne, at det er svært at udvælge enkelte Verdensmål på tværs af de kommunale opgaver. Derudover peger en del kommuner på, at de mangler redskaber og metoder til løfte indsatsen, samtidig med, at det er en udfordring at omsætte globale mål til en kommunal kontekst

 

KL inviterer til masterclass

KL inviterer den 1. april til en masterclass, hvor kommunale medarbejdere bl.a. kan få redskaber til, hvordan kommunen kan bruge Verdensmålene som et strategisk styringsredskab. Derudover vil masterclassen give inspiration til, hvordan Verdensmålene kan være springbræt til samarbejde med borgere og virksomheder.

 

 

Tilmeld dig her: Masterclass: FN’s Verdensmål som ledestjerne i din kommune (kl.dk)

 

Du kan læse mere om kommunernes arbejde med FN's Verdensmål i rapporten nedenfor.

  • PDF

    Undersøgelse af kommunernes arbejde med FN's Verdensmål 2021.pdf

×

Log ind