07. april 2022

Webinar: Få inspiration til at arbejde med FN's Verdensmål

Den 17. maj inviterer KL til webinar omkring arbejdet med FN's 17 Verdensmål. Webinaret faciliteres af Jannik Egelund, der afslutter sin ph.d. om danske kommuners arbejde med FN's Verdensmål i foråret 2022.

Arrangement

Møder og netværk Webinar: Kommunernes arbejde med FN's Verdensmål

Konkrete værktøjer

Den 17. maj afholder KL et webinar om kommunernes arbejde med FN's 17 Verdensmål. Til webinaret vil deltagerne få konkrete værktøjer til, hvordan Verdensmålene kan integreres i kommunernes arbejde på tværs af de mange fagområder, som Verdensmålene berører. 

Webinaret faciliteres af ph.d. studerende Jannik Egelund, der i foråret afslutter sin ph.d. omkring kommunernes arbejde med FN's Verdensmål. Vi vil desuden få besøg fra Sorø Kommune, af afdelingsdirektør, Niels Ploug og chefkonsulent, Klaus Munch Haagensen fra Danmarks Statistik samt af chefkonsulent, Line Vind fra Gladsaxe Kommune.

Tilmeld dig til webinaret her.

Mere end 8 ud af 10 kommuner vil arbejde med Verdensmål

I efteråret 2021 gennemførte KL en årlig undersøgelse af kommunernes arbejde med FN's Verdensmål, der bl.a. viste, at 76 af landets kommuner har besluttet sig for arbejde med Verdensmålene. Samtidig indikerede resultaterne dog også, at mange kommuner oplever at mangle redskaber og metoder til at løfte indsatsen, og at det er en udfordring at omsætte de globale mål til en kommunal kontekst. 

Med udgangspunkt i de af kommunerne angivne udfordringer vil vi på webinaret bl.a. komme omkring følgende emner: 

  • Hvordan omsættes globale mål til en lokal kontekst?
  • Kan Verdensmål understøtte samskabelse på tværs i kommunen?
  • Hvordan kan Verdensmålene danne ramme for dialog med borgere og virksomheder?
  • Hvordan kan kommunen arbejde med Verdensmål, når der er enten en stærk eller svag politisk forankring af målene? 

Du kan læse mere om kommunernes arbejde med FN's Verdensmål i rapporten nedenfor.

  • PDF

    Undersøgelse af kommunernes arbejde med FN's Verdensmål 2021.pdf

  

×

Log ind