27. maj 2021

KL’s Erhvervs- og Turismekonference 2021 afholdes i København

Den 13. oktober 2021 fra 9:30 – 15:00 afholder KL den årlige Erhvervs- og Turismekonference i Langelinie Pavillonen i København.

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 13. oktober 2021!

KL’s Erhvervs- og Turismekonference vender i år tilbage i vanlig stil og afholdes fysisk i Langelinie Pavillonens smukke og historiske konferencelokaler.

Moderator er journalist Tine Gøtzsche, der er kendt som mangeårig studievært på bl.a. DR.

Den lokale erhvervspolitiske retning skal fintunes til fremtiden. Kommunernes demografi og erhvervsstruktur er ganske forskellig, og det samme er potentialerne lokalt. På konferencen ser vi på værdien af den lokale vækst- og erhvervspolitik og sammenhængen med nationale initiativer overfor erhvervslivet i kølvandet på Coronakrisen. Der er derfor mange gode grunde til at reservere de relevante politiske udvalg og deltage i Erhvervskonferencen 2021. Programmet for konferencen offentliggøres løbende.

Fra KL’s side ser vi frem til at samle kommunerne fysisk igen og drøfte de erhvervspolitiske spørgsmål. Vi sørger for, at konferencen starter og slutter med, at I får mulighed for at netværke med jeres kollegaer fra de andre kommuner.

Tilmeldingen er åben.