10. juni 2021

Kommunale aftryk i ny handlingsplan for Verdensmålene

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad har i Nicolai Wammens fravær i dag præsenteret regeringens handlingsplan for Danmarks opfyldelse af FN’s Verdensmål.

Den har været længe ventet, men i dag præsenterede regeringen sin handlingsplan for FN’s Verdensmål. Regeringen igangsatte arbejdet i september, hvor finansminister Nicolai Wammen proklamerede, at arbejdet med verdensmålene skulle forankres bredt i regeringen. Derfor ville alle ministerier blive involveret i arbejdet med handlingsplanen. Samtidig blev hele det danske erhvervsliv, kommuner, civilsamfundet, organisationer og alle andre med interesse og viden på området opfordret til at komme med input til regeringens arbejde.

I dag kunne indenrigs- og boligministeren så præsentere handlingsplanen til DI’s Verdensmålkonference, og set med kommunalpolitiske briller, er der masser af kommunale aftryk i initiativerne. Kommunerne er med i front og 9 ud af 10 kommuner i dag arbejder med verdensmålene. Derfor indeholder planen også kommunale cases, hvor Gladsaxe og Aarhus Kommune udførligt beskriver, hvordan de arbejder med de globale mål lokalt. 

Så der er ros fra KL til regeringen for at fokusere på de verdensmål, som Danmark i dag er længst fra at indfri. En lang række initiativer skal bl.a. forsøge at understøtte verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion samt mål 13 om klimaindsatsen.

”Vores anbefaling fra KL til regeringen har været at fokusere på de mål, hvor Danmarks målopfyldelse er særlig udfordret. Målet om mere ansvarligt forbrug og produktion i Verdensmål 12 retter sig både mod den offentlige og private sektor, og klimaindsatsen er højt på den kommunalpolitiske dagsorden. Derfor vil vi gerne kvittere for, at regeringen leverer initiativer på de to mål,” udtaler Laila Kildesgaard, direktør i KL.

Fokus på klimaaftryk fra borgere og virksomheder

Af konkrete initiativer foreslår regeringen bl.a. at offentlige indkøbere gives bedre digitale værktøjer til at stille krav til leverandørers samfundsansvarlighed, og så foreslås der etablering af et nyt, dansk offentligt-privat initiativ for bæredygtige værdikæder.

Det hænger fint i tråd med, at der kommunalt er fokus på, hvordan virksomheder og borgere kan ændre adfærd i måden at producere og forbruge varer på.

”Kommunerne har taget det lokale klimalederskab og trækket på naturressourcerne skal reduceres. Det betyder klogere brugsvaner, mere genanvendelse og produkter med længere levetid, som kan genbruges eller genanvendes. Helt konkret har vi fra KL’s side bl.a. fokus på styrket samarbejde om fælles data og kommunikation om de nye affaldsordninger,” udtaler direktør Laila Kildesgaard.

Andre kommunevendte forslag er bl.a. en styrkelse af bibliotekernes formidling af verdensmålene, udvikling af et læringsunivers for skoler og uddannelsesinstitutioner på emu.dk. og nedsættelsen af en ekspertgruppe, der med fokus på matematik bl.a. skal kortlægge de faglige udfordringer forbundet med betydningen af socioøkonomisk baggrund.

Kommunerne er med i New York

Handlingsplanen kommer op til, at regeringen til juli skal præsentere status på Danmarks implementering af FN's verdensmål i FN's hovedkvarter i New York, et så kaldt Voluntrary National Review (VNR). Også her er kommunerne med.

Gladsaxe har leveret et stort lokal bidrag – en såkaldt Voluntary Local Review - mens Guldborgsund, Vejle, Sønderborg, Aarhus og København er med i Danmarks Voluntary National Review.

Hele handlingsplanen kan læses på Finansministeriets hjemmeside: Handlingsplan for FN's Verdensmål (fm.dk)