03. september 2021

KL webinar om regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål

Den 10. juni i år præsenterede regeringen sin handlingsplan for FN’s verdensmål. Kommunerne får en central rolle i opfyldelsen af målene. På KL’s fjerde webinar om verdensmålene den 9. september, sætter vi fokus på regeringens handlingsplan. Er den ambitiøs nok? Og gør kommunerne nok?

KL inviterer 9. september til webinar om regeringens handlingsplan for verdensmål

På webinaret deltager Katarina Ammitzbøll, medlem af Folketinget (KF) og formand for Folketingets 2030-netværk om verdensmål og Alexander Mariager Nedergaard, der er kontorchef i Finansministeriet. Webinaret modereres af Laila Kildesgaard, direktør i KL og medlem af 2030-panelet om verdensmål.

Regeringens handlingsplan sætter rammen for arbejdet med FN’s verdensmål i Danmark de kommende år, og styrker fokus på de områder, hvor Danmark endnu ikke er i mål. Handlingsplanen indeholder 15 initiativer om bl.a.:

  • Udvikling af en ny klimamodel, der kan fremskrive danske forbrugeres globale klimaaftryk ved forbrug af varer produceret i udlandet
  • Styrkelse af danske virksomheders adgang til viden, netværk og rådgivning om arbejdet med klimarapportering, klimadata og ambitiøse klimamål
  • Videreudvikling af Klimakompasset mhp. at sikre let adgang for iværksættere og virksomheder til at beregne deres CO2-aftryk

Som led i handlingsplanen, skal alle nye lovforslag fremover screenes efter alle 17 verdensmål og 169 delmål, så verdensmålene tænkes ind fra start.

Regeringen opstiller desuden konkrete målsætninger på de forskellige områder, som Danmark skal måles på i de kommende år.

Verdensmålene indgår også i økonomiaftalen for 2022 mellem KL og regeringen. Her blev parterne er enige om, at der skal ske mere, hvis vi skal nå målet om en fremtid med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Regeringen og KL opfordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt for at nå i mål.

I dag arbejder langt de fleste kommuner allerede aktivt med verdensmålene. Den kommunale forankring og indsats er afgørende, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsorden.

Hør mere om regeringens handlingsplan, arbejdet i Folketingets 2030-netværk for verdensmål og kommunernes rolle på webinaret den 9. september. 

×

Log ind