22. januar 2021

Bliv en del af Kommunernes Netværk for Landdistrikts­koordinatorer

Ønsker du og dine kolleger at få ny viden og inspiration til udvikling af landdistrikterne i kommunen - og et stærkt netværk på tværs af kommunerne?

KL og Landdistrikternes Fællesråd faciliterer i fællesskab Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer, hvor kommunale landdistriktskoordinatorer kan dele viden og få inspiration til arbejdet med landdistriktsudvikling. Netværket henvender sig til kommunernes landdistriktskoordinatorer eller de centrale medarbejdere i forvaltningen, som varetager landdistriktsudviklingen.

Kommuner med landdistrikter og mange landsbyer har i årevis arbejdet med landdistriktsudvikling, men de senere år er indsatsen blevet mere fokuseret omkring den koordinerende rolle og samskabelsen med organisationer, erhverv og ildsjæle, der bor, lever og driver virksomhed i landdistrikterne.

Din kommune kan stadig nå at tilmelde sig netværket før årets første møde, der afholdes digitalt torsdag den 28. januar 2021 via Teams. Temaet for mødet er: Lokal udvikling i en coronatid.

Du kan tilmelde dig netværket her.

I flere kommuner kræver landdistriktsindsatsen en tæt dialog med borgergrupper fra lokalområdet, og derfor vil deltagerne på mødet blive kastet ud i en workshop om digitalt understøttet borgerinddragelse med Claus Leick, der blandt andet udvikler og afholder kurser i fx borgerinddragelse og kommunikation. Derudover vil vi have en fælles drøftelse omkring den retning regeringen forventes at sætte for landdistriktområdet, blandt andet som følge af et nyt Indenrigs- og Boligministerium. 

Program for netværksmødet den 28. januar 2021

Kl. 12.30 – 12.45: Velkommen til og kort nyt fra KL og Landdistrikternes Fællesråd

Kl. 12.45 – 13.15: Fælles drøftelse om et sammenhængende Danmark

Kl. 13.15 – 13.25: Kort pause

Kl. 13.25 – 15.25: Miniworkshop om digital understøttet borgerinddragelse v/Claus Leick

Kl. 15.25 – 15.30: Tak for denne gang v/LDF og KL

 

Fakta: Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer

Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer mødes 3 gange årligt. Netværksmødet varer under normale omstændigheder hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. Møderne afholdes normalt på skift hos netværkets medlemmer. Netværket skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som hos andre relevante aktører, der arbejder med landdistriktsudvikling. Prisen for tilmelding er pr. kommune og dækker tre årlige netværksmøder for de af kommunens medarbejdere, det måtte være interessant og relevant for. Der er dermed mulighed for fælles læring og udvikling i jeres kommune.

Læs mere om netværket og tilmeld dig her