13. december 2021

Seminar om de nye EU-programmer og hjemtag af midler

Kom til seminar d. 31. januar 2022 i KL-Huset og hør om de nye EU-programmer og hvordan kommuner får succes med at hjemtage midler og hvilke resultater de kan skabe for lokal erhvervsudvikling, vækst og job

KL inviterer til seminar om nye EU-programmer. Seminaret er en unik mulighed for at få et samlet indblik i de nye prioriteter og muligheder i fire store EU-programmer. Programmerne dækker både forskning, innovation, uddannelse, erhvervsudvikling, grøn omstilling, internationalt samarbejde og meget mere. Programmidlerne kan understøtte en lang række af de opgaver, som kommunerne har. Dagens fokus vil være på, hvilke muligheder, der findes for at hjemtage midler til gavn for borgere, lokalsamfund og virksomheder.

På seminaret zoomes ind på Socialfonden Plus, Regionalfonden, Interreg-programmerne og Horizon Europe. Seminaret skydes i gang af Erik Flyvholm, formand for KL’s internationale udvalg og vært for seminaret. Han lægger ud med oplægget ”Hvorfor søge EU-midler og hvordan skaber de resultater til gavn for borgere og virksomheder”.

Herefter vil Pernille von Lillienskjold, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Silkeborg fortælle om mulighederne ved EU’s strukturfonde og Interreg. Horizon Europe vil blive afdækket af Anders Ødegaard, kontorchef ved Uddannelses- og forskningsstyrelsen. Som afslutningen på dagen fortæller Birgitte Wederking, direktør Greater Copenhagen EU-office, hvordan de regionale EU-kontorer kan hjælpe.

Igennem dagen vil der løbende blive fremlagt konkrete cases omkring samarbejdet mellem kommuner og de enkelte EU-programmer.

Seminaret henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere, der arbejder med erhvervsfremme, beskæftigelse, børn og unge, socialområdet, sundhed, klima eller teknik og miljø etc., hvor EU-midler på forskellig vis kan være med til at sikre succesfulde indsatser og varige positive effekter for lokalsamfundet.

KL glæder sig til at byde velkommen til en spændende dag i EU-fondenes tegn!

Du kan se det foreløbige program

KL holder løbende øje med situationen omkring COVID-19 og følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afholdelse af fysiske konferencer. Hvis der kommer yderligere restriktioner, vil vi tilpasse afholdelsen af seminaret til dem.

×

Log ind