29. april 2021

Verdensmålene i øjenhøjde med borgere og virksomheder

Verdensmålene er blevet et værdifuldt værktøj for kommunerne til at starte dialog om bæredygtighed med både borgere og virksomheder. Det sætter KL under lup den 11. maj, hvor tredje nedslag i webinarrækken om FN’s Verdensmål løber af stablen.

Bæredygtighed fylder mere og mere i både borgere og virksomheders bevidsthed, men hvordan kommunerne konkret kan engagere borgere og erhvervslivet i 2030-dagsordenen, er der forskellige bud på. På KL’s tredje webinar om verdensmålene vil Lisbeth Knudsen, direktør for tænketanken Mandag Morgen, foreningen CSR Forum samt Sønderborg Kommune pege på mulighederne i FN’s Verdensmål som dialogredskab.

Lisbeth Knudsen giver sit syn på, hvad verdensmålene skaber af muligheder lokalt ud fra et demokratisk perspektiv. Hun har senest siddet i spidsen for Demokratikommissionen, og KL stiller spørgsmålet, om verdensmålene kan spille en fremadrettet rolle i kommunernes borgerinddragelse frem mod kommunalvalget.

Stigende behov for vidensdeling og sparring 

Det er et stort arbejde at oversætte globale mål til en lokal kontekst, og det kræver mange afvejninger at få skabt noget, der giver mening for den enkelte kommune, uden at det går udover det helhedsorienterede perspektiv, som er nødvendigt for at lykkes med en bæredygtig omstilling. Derudover er det vigtigt at have politisk forankring af arbejdet, en tværgående organisatorisk opbakning og ikke mindst bred involvering af lokalsamfundet.

Der er altså mange strenge, der skal spilles på, og i foreningen CSR Forum oplever man helt konkret den voksende bevidsthed og den stigende interesse for videndeling af praksisnær viden om verdensmålene på tværs af bygrænser. Siden 2019 har CSR Forum derfor - med omdrejningspunkt i SDG Leadership-projektet - været et fagligt samlingspunkt og en hub for udvikling og afprøvning af løsninger og metoder på tværs af kommuner.

Det er enormt vigtigt for os at den viden og de løsninger, der opstår i de enkelte kommuner, bliver formidlet videre til andre, der står med samme udfordringer, så ikke alle behøver at opfinde den dybe tallerken. Ellers er der langt til målstregen.” siger Karim Drif.

I følge CSR Forums formand Karim B. Drif tilbyder FNs Verdensmål et værdiskabende strategisk ramme for de danske kommuner, fordi den bæredygtige transformation helhedsorienteret set fordrer en indsats på tværs af politikområder, civilsamfund og virksomheder. “Det handler om at skabe en kvalitativt bedre velfærdsværdi sammen med andre - en velfærdsværdi, der ikke har én bundlinje, men mange!”.

Sønderborg, en kommune med store ambitioner for bæredygtighed

En af de kommuner, der er lykkedes med at oversætte verdensmålene til en lokal kontekst er Sønderborg Kommune. Her har man skabt sin egen lokale baseline, som skal være retningsgivende for kerneopgaver og projekter. Samtidig er man i gang med at udvikle et værktøj til de politiske dagsordner, som beskriver de bæredygtighedsmæssige konsekvenser af nye politiske forslag.

CSR Forum har været med i maskinrummet hos nogle af de kommuner, der arbejder ambitiøst med verdensmålene og kender derfor til de mange udfordringer, der er forbundet med dette arbejde. For Sønderborg Kommune har denne viden været særlig værdifuld i forbindelse med udviklingen af kommunens Bæredygtighedspolitik, kvalificeringen af den politiske dialog og selve beslutningsprocessen. Lene Sternsdorf, som er klimakoordinator i Sønderborg Kommune, og er en af medarbejderne i spidsen for dette arbejde, fortæller at adgangen til uvildig sparring og CSR Forums netværk, har været værdiskabende i kommunens ambitiøse udviklingsproces, hvor man blandt andet er ved at etablere og udvikle Center for Verdensmål. ”Det at CSR Forum kender til meget af det der foregår rundt omkring, er enormt værdifuldt for os og vi får en masse inspiration ud af at være med i netværket”, siger Lene

Kort om CSR Forum og SDG Leadership

I 2019 etablerede foreningen CSR Forum i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen et netværksorienterede læringsforløb for kommuner, der sammen ønskede at udforske og udfolde FNs verdensmål.

 I 2020 afsluttede CSR Forum samarbejdet med Mandag Morgen. Men fortsatte sammen med en del af de deltagende kommuner samt nye kommuner et netværk og åbnede netværket sig mod omverden ved, at dele ud af refleksioner, afprøvninger, best practice og nyeste viden om kommuners arbejde med bæredygtighed bredt og på flere bundlinjer. 

 I 2021 etableres der vidensbaserede partnerskaber med CBS, Deloitte, KL, Cphfacilitation og RUC. Fagligt fokus på den danske SDG-baseline, best practice, kollektiv læring via online-symposier og virtuelle netværksmøder.   

 I 2022 konverteres viden og netværk til et laboratorium for det meningsfulde og værdiskabende arbejde med bæredygtighed og

SDG i en kommunal kontekst. 

Læs mere om CSR Forum, SDG Leadership og de mange værdiskabende aktiviteter på foreningens webside www.csrforum.dk 


Du kan tilmelde dig webinaret her