22. april 2021

Kommunernes klimapolitiske netværk stiller skarpt på klimasamarbejde med erhvervslivet

På det kommende netværksmøde den 29. april sættes der spot på kommunernes partnerskaber med erhvervslivet, sektorkoblinger og de syv nye regionale vækstteams, der skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, der kan understøtte en grøn genstart.

Kommunernes klimapolitiske netværk dækker denne gang kommunernes erhvervspartnerskaber i et klimapolitisk perspektiv og drøfter potentialerne ved de syv nye regionale vækstteams omstillingsteknologier. 

Kommunens evne til at etablere partnerskaber er centralt i forhold til at indfri de lokale ambitioner om grøn omstilling. Eksempelvis vil kommunerne i DK2020-projektet skulle arbejde hen mod netto-nul udledningen af CO2 for hele kommunens geografi – og dermed også fra sektorer som transport eller landbrug, hvor partnerskaber vil være et af de mest konkrete virkemidler. Erhvervslivet vil oftest gerne med på vognen og reducere deres emissioner, men det kræver viden, inspiration og samarbejde.

Partnerskaber, der også er et af FN’s 17 Verdensmål, kan både styrke den grønne omstilling og understøtte vækst og videndeling, og der er derfor store potentialer forbundet med partnerskaber mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. I forlængelse af partnerskabstemaet kigger netværket ind i sektorkobling og tværgående teknologiske løsninger som underlægger for store CO2 reduktioner. Innovative sektorkoblinger kan ligeledes styrke kommunernes klimaindsatser i samarbejde med erhvervslivet, borgere, foreninger og producenter mv.

Dialogen tager afsæt i oplæg fra Dansk Industri, der for nyligt har offentliggjort en rapport, der beskriver potentialerne ved sektorkoblinger og partnerskaber. Derudover vil netværket blive præsenteret for en konkret case om, hvilken rolle et kommunalt forsyningsselskab kan spille i at facilitere partnerskaber med lokale virksomheder fra Kalundborg Forsyningen. På netværksmødet opdaterer kontorcheferne i KL’s Center for Klima og Erhverv ligeledes på den klimapolitiske udvikling nationalt og ajourfører medlemmerne på udviklingen i KL. 

Desuden kigger netværket ind i omstillingsteknologier med afsæt i de syv nye regionale vækstteams. De regionale vækstteams skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, og der er afsat 500 millioner kroner til arbejdet. Samtlige vækstteams har blik for den grønne omstilling og skal understøtte den grønne genopretning efter Corona-krisen. Vækstteamsene lægger op til, at man regionalt spiller på de styrker man har, i forhold til at skabe jobs og grønne løsninger. På netværksmødet vurderer vi de regionale vækstteams potentialer og ser på, hvordan de regionale styrker kan udnyttes i et kommunalt perspektiv med særlig lup på det nordjyske vækstteam, der skal arbejde med CO2-fangst, lagring og udnyttelse.

Det er anden gang netværket, der henvender sig til kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for klimaarbejde i kommunen, mødes i 2021. Næste gang netværket samles er den 2. september i forbindelse med Klimafolkemødet i Middelfart. Der er temaet ledelse af klimainitiativer på tværs af forvaltningen. Tidligere har netværket blandt andet haft temaer som energi- og CO2-regnskaber, klimapartnerskabet DK2020, transport og mobilitet, landbrug og borgerinvolvering og energieffektivisering i bygninger og bæredygtigt byggeri. Der trækkes løbende tråde mellem aktuelle klimapolitiske emner og temaer. 

Du kan tilmelde dig netværket her eller sende nkel@kl.dk en mail, hvis du har spørgsmål til netværket.