15. september 2020

Vil du blive skarpere på innovations­projekter og demokratiske virksomhedsformer?

Forud for KL’s Erhvervs- og Turismekonference afholdes tre digitale temasessioner for kommunale erhvervschefer- og konsulenter. Den første session den 30. september sætter fokus på innovationsprojekter og nye idéer til erhvervsudvikling i landdistrikterne.

Temasession om innovation og udvikling i hele landet

Det skal være muligt at bo og arbejde i hele Danmark selvom vækstvilkårene er forskellige. Kommunerne har her en vigtig opgave i, at virksomheder i hele landet har adgang til ny viden og modet på at innovere, og kommunerne kan understøtte virksomhedernes robusthed med den rette vejledning eller udviklingsaktiviteter. Det er fokus for KL’s digitale temasession om innovation og udvikling i hele landet, der dykker ned i innovation og landdistrikter i et spændende digitalt program.

Den digitale temasession henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere som arbejder med erhvervs-, landdistrikts- og turismeområdet, og sessionen afholdes den 30. september 2020, kl. 12.30 - 15.30 på Microsoft Teams og tilmeldes via KL’s hjemmeside.

Hvad er kommunens rolle i innovationsprojekter?

Med den nylige udmelding fra GTS-institutterne og Innovationsfonden om fælles fysisk tilstedeværelse i alle erhvervshusene er der kommet en samlet regional indgang for virksomheder, der ønsker at skabe nye innovative produkter. Men hvilke innovationsudfordringer står virksomhederne overfor? Og hvilken rolle kan kommunerne spille, for at udnytte innovationspotentialet på lokalt niveau?

Til at give et indledende oplæg omkring innovation kommer Jacob Becker-Christensen, som er CEO i LINX Association og privat innovationsrådgiver. Jacob kan sætte ord på industrielle såvel som akademiske behov, baseret på knap 10 års karriere i krydsfeltet mellem universiteter og erhvervsliv, så det giver mening for alle projektparter – også en kommune.

Ved samarbejdsprojekter mellem f.eks. universiteter og private virksomheder, lægger det danske innovationssystem stor vægt på det betydelige og ambitiøse. Så meget at de mindre og lavpraktiske projekter, hvad Jacob kalder mikroinnovation, faktisk bliver glemt. Jacob Becker-Christensen mener, at vi skal byde eksperterne velkommen på fabriksgulvet - det er dér selv lidt kan føre til meget.

Er demokratiske virksomhedsformer bæredygtige i landdistrikter?

Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder for at fremme og forene demokratiske virksomheder, så dansk erhvervsliv understøtter et involverende demokrati og finder løsningen på samtidens økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. Tænketanken er skabt af medlemsorganisationer, som alle er demokratiske virksomheder.

Direktør Magnus Skovrind Pedersen giver oplæg og fortæller om demokratiske virksomhedsformer og erfaringer med dem i landdistrikter. Spørgsmålet er, om der er særlige evner hos demokratiske virksomheder? Om de er mere levedygtige? Og hvordan viden om dem kan det anvendes i kommunernes landdistriktsindsats?

Tænketanken er desuden i gang med et projekt, der skal udvikle kursusmateriale for bl.a. kommunerne, så man bedre kan forholde sig til virksomheder og iværksættere, som ønsker at bruge demokratiske virksomhedsformer. Der vil være spritnye erfaringer fra det projekt, de kan løfte lidt af sløret for.

Gruppedrøftelse med konkrete erfaringer

På baggrund af temaoplæggene vil kommunerne efterfølgende deltage i sporopdelte gruppedrøftelser med hinanden. Med input fra kommunale cases, og med inspiration fra de tematiske oplæg, kan kommunerne diskutere og udveksle erfaringer indenfor enten innovation eller landdistriktsindsatsen.

Gruppedrøftelserne skal give deltagerne konkrete værktøjer, og klæde dem på til at arbejde videre med deres egen indsats indenfor innovation og/eller landdistrikter.

Se programmet her

  • PDF

    Program til digital temasession 1.pdf