19. oktober 2020

Landdistrikter under lup - få inspiration til din landdistriktsindsats

KL holder tirsdag d. 15. december webinar om den seneste forskning indenfor landdistrikter og regional udvikling, og du kan stadig nå at tilmelde dig.

De lokale kræfter

Landdistrikterne har længe været på dagsordenen lokalt, i de kommuner som står overfor konkrete udfordringer i form af fx lukkede skoler, færre arbejdspladser, nedslidte boliger og tomme butikslokaler. Men i løbet af de seneste år er landdistrikterne også kommet på den landspolitiske dagsorden, og den nuværende regering har da også som ambition at skabe et Danmark i balance.

Sammen med den øgede politiske fokus, er bredden i landdistriktsindsatsen også kommet i fokus. Særligt interessant er det, at man, lokalt såvel som nationalt, er ved at få øjnene op for, hvor stor en indflydelse det kan få på et lokalområde, hvis man samler ildsjælene og de lokale kræfterne, og bruger den lokale gnist til at udvikle lokalmiljøet. Det kan være indenfor alt fra fritidsfaciliteter, bedre boliger til arbejdspladser, og kan være det første skridt på vejen til at vende udviklingen i landdistriktssamfundet.

Derfor afholder KL i december et webinar om den seneste viden og forskning på landdistriktsområdet.

Hvem kan du møde?

KL har samlet et udpluk af den seneste viden og forskning indenfor udviklingen af landdistrikter på et webinar, som afholdes om formiddagen d. 15. december. På webinaret vil det være muligt at få inspiration til arbejdet med landdistriktsindsatsen i din kommune, og hvor du kan læse mere om de forskellige projekter.

På webinaret kan du bl.a. møde Anders Hedetoft fra Center for Regional- og Turismeforskning som i august i år offentliggjorde en rapport om Erfaringerne fra Kommunernes Landdistriktsindsats. Du kan også møde Pia Heike Johansen, der vil fremlægge de midlertidige resultater fra et forskningsprojekt der er støttet af Friluftsrådet, og som afdækker hvordan Lokale Udviklingsplaner kan understøtte friluftslivet og meget mere.

Du kan tilmelde dig her: