05. oktober 2020

KL’s Erhvervs- og Turismekonference bliver digital!

Konferencen afholdes den 17. november og sætter spot på den nye erhvervspolitiske virkelighed kommunerne står over for i lyset af corona og mens vi er midt i den grønne omstilling.

KL har besluttet at alle konferencer og større arrangementer omlægges til virtuelle koncepter resten af 2020. Det betyder at Erhvervs- og Turismekonferencen den 17. november afholdes i et 100% digitalt format. Det digitale format giver mulighed for at vi, på trods at den nuværende situation, fortsat kan samle flest muligt mennesker og styrke videndeling og faglig udvikling på erhvervs- og turismeområdet på tværs af kommunerne.

På konferencen sætter vi spot på den nye erhvervspolitiske virkelighed kommunerne står over for i lyset af corona og mens vi er midt i den grønne omstilling. Hvilke politiske ambitioner er der til en genstart af økonomien, hvilke tiltag skal igangsættes og hvordan skal vi prioritere? Og hvilke omstillingselementer skal der til for at opnå en grøn og bæredygtig genstart af økonomien? Her vil vi bl.a. få besøg af et panel af folketingets erhvervs-, finans- og klimaordførere bestående af Sofie Carsten Nielsen (Rad. V.), Torsten Schack Pedersen (V) og Monal Juul (Kons.), som vil give deres bud på hvordan der politisk skal prioriteres de kommende år.

Derudover fokuserer vi på konsekvenserne for dansk turisme og sætter spot på om vi på én og samme tid kan lykkes med en turisme, der er bæredygtig, sikker og i vækst? Og så skal vi høre virksomhedernes bud på hvad behovet er for at tage hul på omstillingen – hvad end den er digital eller grøn.

Konferencen sluttes af med et besøg af erhvervsminister Simon Kollerup, som vil give sit bud på kommunernes rolle i en erhvervsindsats gearet til fremtiden.

Forud for konferencen afholdes tre faglige temasessioner af 3 timers varighed, som giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et erhvervspolitisk område. Den første temasession blev afholdt den 30. september, men det er stadig muligt at tilmelde sig de to andre temasessioner som afholdes den 22. oktober og den 28. oktober. Det er også muligt at tilmelde sig både temasessioner og konferencen til en reduceret pris.

Konferencen afholdes den 17. november kl. 12.15-16.15. Priserne for deltagelse er:

  • Deltagelse i konferencen: 995 kr.
  • Deltagelse i de tre digitale temasessioner: 995 kr.
  • Deltagelse i konference + de tre digitale temasessioner: 1.495 kr.
  • Deltagelse i én digital temasession: 495 kr.

Se det foreløbige program og tilmeld dig herunder: