08. oktober 2020

Danmarks diplomatiske superstjerne på KL’s Erhvervs- og Turismekonference 2020

Vicegeneralsekretær i OECD, Ulrik Vestergaard Knudsen, gæster den digitale Erhvervs- og Turismekonference 2020.

Corona-krisen har vist, hvor globale og forbundne vi er, men også at innovationskraften, idérigdommen, omstillingsparatheden og nytænkningen lever i bedste velgående. Erfaringerne fra Corona kan være katalysator for innovation, og nu skal krisen bruges til at skabe noget nyt og bedre.

Det er opdraget til Ulrik Vestergaard Knudsen fra OECD, som peger på, at genopretningspolitikken skal understøtte investeringer og adfærdsændringer, der mindsker risikoen for nye kriser og styrker samfundets robusthed, hvis de alligevel opstår.

Vi skal ”Build Back Better”

KL’s Erhvervs- og Turismekonference 2020 har fokus på den nye erhvervspolitiske virkelighed, hvor det er et vilkår, at den økonomiske genopretning - som følge af Corona-krisen - skal gå hånd i hånd med grøn omstilling. Her er begrebet om ”Build Back Better” blevet aktuelt og peger på en grøn, inklusiv og bæredygtig genstart af økonomien, der fostrer fortsat innovation og udvikling.

Som vicegeneralsekretær er Ulrik Vestergaard Knudsen med til at udstikke den strategiske retning for OECDs politik på forskning, teknologi, innovation, beskæftigelse, SMV’er, byer- og regioner og iværksætteri. Han vil på konferencen give OECD’s bud på, hvordan Danmark kan bidrage til ”Build Back Better”-dagsordenen med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, og hvilken rolle kommunerne kan have heri.

Udover sine fem år som departementschef i Udenrigsministeriet fra 2013-2018, har Ulrik Vestergaard Knudsen et imponerende CV bag sig med udsendelser til danske ambassader i Moskva, Washington og London, været ambassadør ved UNESCO og OECD, været departementsråd i Statsministeriet 2010-2013 og Group Director for International Policy i virksomheden Vodafone.

Læs mere om Ulrik Vestergaard Knudsen.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig herunder: