08. oktober 2020

Bliv skarp på brugen af verdensmålene i erhvervsudviklingen

Bæredygtig udvikling er højt på den kommunale dagsorden og størstedelen af kommunerne arbejder i dag med FN’s Verdensmål som ramme for arbejdet. På det erhvervspolitiske område er der en stor lyst til at arbejde i partnerskaber med det lokale erhvervsliv, men også at bruge verdensmålene direkte i erhvervsvejledningen.

Forud for KL’s Erhvervs- og Turismekonference afholdes tre faglige temasessioner, som giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et erhvervspolitisk område. Du kan stadig nå at tilmelde dig temasessionen den 22. oktober, som sætter spot på hvordan kommunerne kan understøtte en vækstorienteret grøn omstilling i partnerskaber mellem virksomheder, forsyningsområdet og egne institutioner - og hvordan FN’s verdensmål kan bruges som dialogværktøj og ramme for vejledningen af virksomhederne af kommuner og erhvervshuse.

På temasessionen om grøn omstilling og bæredygtighed vil der være oplæg fra Steen Hildebrandt, der er formand for 2030 Panelet og ekspert i organisationsudvikling og ledelsesteori. Desuden vil vi få besøg af Henriette Kahré Freris fra Erhvervshus Hovedstaden, som både vil fortælle om en ny undersøgelse af hvordan virksomheder forholder sig til verdensmål, og om erfaringerne med SDG Business Booster - et program med det formål at styrke små og mellemstore virksomheders evne til at udnytte de vækst- og eksportmuligheder, der opstår med verdensmålene.

Derudover skal vi høre to konkrete cases fra kommunerne. Her vil Søren Boel Pedersen, Manager i Business Aarhus, fortælle om erhvervsstrategier baseret på partnerskaber, og Laila Carlsen, Erhvervschef i Sorø Kommune, vil fortælle om hvordan verdensmålene kan bruges i rekruttering.

Temasessionen afholdes digitalt fra kl. 9-12. Se programmet her.

Tilmeld dig temasessionen herunder: