06. november 2020

Virksomheder gearet til fremtiden

På KL’s Erhvervs- og Turismekonference d. 17. november vil vi spørge borgmestre og repræsentanter fra erhvervsfremmesystemet, hvordan alle niveauer kan være med til at geare virksomheder til en usikker fremtid, og hvordan analyser kan bruges i det opsøgende arbejde.

En usikker fremtid

Mange virksomheder kigger ind i en usikker fremtid som følge af COVID-19. Nogle virksomheder, som f.eks. barer og restauranter, måtte lukke deres virksomhed midlertidigt ned. Turismebranchen har oplevet en sommer, hvor der har været mangel på internationale turister. Eksportvirksomheder oplever, at der bliver længere mellem ordrerne på deres produkter. Mange virksomheder, fordelt på alle brancher, har på kort tid måtte gentænke deres forretningsmodel.

For andre virksomheder er det ikke COVID-19, men derimod den stigende nethandel, eller kundernes forventninger om bæredygtighed, som gør at fremtiden kan virke usikker. Endelig er der også virksomheder, som endnu ikke har oplevet, at deres virkelig er forandret, men som ønsker at udvikle deres forretning, til at imødekomme fremtidige krav eller kriser. Fælles for dem alle, er at de kan få gavn af erhvervsfremmesystemet. Men er de klar over det?

Hvordan gearer vi virksomheder til fremtiden?

På baggrund af cases fra danske virksomheder, som har været i kontakt med erhvervsfremmesystemet og/eller statslige hjælpepakker, spørger vi aktørerne hvordan erhvervsfremmesystemet kan nå bredt ud til alle virksomheder, og levere de ydelser som de efterspørger.

På konferencen vil Jens Bjerg, som er partner og direktør i Iris Group, fortælle om det analysearbejde Iris Group lavede for en række danske kommuner, og hvordan det gjorde kommunerne klogere på hvilke behov virksomhederne havde i lyset af COVID-19.

Du kan også møde Thomas Kastrup-Larsen (S) og Marie Stærke (S), som er borgmestre i henholdsvis Aalborg - og Køge Kommune, som vil fortælle hvordan de har brugt analysen fra Iris Group, og hvordan de bl.a. på den baggrund, selv har opsøgt og hjulpet virksomhederne i deres kommuner.

Endelig vil du også møde Dorthe Zacho Martinsen, som er medejer af og bestyrelsesmedlem i BM Silo, og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og Kenneth Muhs, som er borgmester i Nyborg og formand for Erhvervshus Fyn. De vil komme ind på hvordan Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshusene via projekter og specialiseret vejledning kan understøtte kommunernes arbejde og virksomhedernes behov for vejledning, så virksomheder oplevet et samlet erhvervsfremmesystem.

Du kan se det fulde program for hele konferencen og tilmelde dig på linket ovennfor.