17. november 2020

Leon Sebbelin: Vi er vågnet op til en ny virkelighed

KL afholder i dag sin Erhvervs- og Turismekonference 2020, og budskabet fra udvalgsformanden Leon Sebbelin er klart: Den nye erhvervspolitiske virkelighed kræver nye løsninger i fællesskab mellem kommuner, stat og erhvervsliv.

Virkeligheden efter Corona-krisen

Coronakrisen ramte erhvervslivet som en våd klud med nedlukninger, hjælpepakker og restriktioner i massevis.

I kommunerne mærker man også, at krisen trykker. Lokale virksomheder er pressede, konkurstruede, og nogle har allerede taget konsekvenser og afskediget medarbejdere.

”Når jeg kigger på lokale restauranter, turismeaktører og detailhandlen, så er man flere steder fortsat kraftigt udfordret”, fortæller Leon Sebbelin, der er formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Corona-krisen har dog også vist en enorm omstillingsparathed, og for nogle virksomheder ser fremtidsudsigterne bedre ud end først frygtet. Der er dog dele af erhvervslivet, der fortsat kæmper for at holde hjulene i gang, og for hvem Corona-krisen har været ét langt mareridt. Men, siger Leon Sebbelin ”Krisen og den nye virkelighed tvinger os til at nytænke den samlede erhvervsindsats, så vi er gearet til også fremtidige kriser, der kan ramme.”

”Mange kommuner står lige nu over for at genbesøge eller udvikle lokale vækst- og erhvervsstrategier. Her bliver det vigtigt, at lokale rammer og vilkår tilpasses en fremtid, der, med stor sandsynlighed, vil være præget af tumult.”

KL er klar til at understøtte kommunerne i det arbejde, men også klar til at presse på overfor regeringen, så der er udvikling, jobs og vækst i hele Danmark.  

 

Fremtiden er grøn – og partnerskaber er vejen frem

En krise, der i hvert fald skal håndteres – og dette hellere nu end i fremtiden – er klimakrisen. Danmark er i gang med en enorm grøn omstilling, og kommunerne har en helt central rolle at spille sammen med erhvervslivet og staten. Kommunerne er tættest på borgere og virksomheder i det daglige, og som ejere af forsyningsvirksomheder, planlæggere i det åbne land og myndighed på en lang række tilsynsopgaver, er det kommunernes opgave, med lokalt klimalederskab, at trække hele kommunens geografi i en mere klimavenlig retning.

”Men for at vi kan nå målet om et CO2-neutralt samfund inden 2050, er partnerskaber helt essentielle. Dette afspejler sig også i det klimapartnerskab som KL er en del af i DK2020, hvor kommunerne udarbejder klimahandleplaner, der er i overensstemmelse af Paris-aftalen”, siger Leon Sebbelin.

 

Hvad med turismen?

Også på turismeområdet har der været en del usikkerhed. Det begrænsede antal udenlandske turister har udfordret branchen og givet færre overnatninger – særligt i de større byer. Men for kommunerne er det også vigtigt at se fremad.

”Vi er fra kommunernes side i gang med at udvikle Danmarks turistdestinationer, så vi kan tilbyde gode ferieoplevelser for danskere i Danmark og tiltrække flere udenlandske turister, når grænserne for alvor åbner”, fortæller Leon Sebbelin.

 

Disse temaer vil blive berørt på dagens KL’s Erhvervs- og Turismekonference, der i år har fået titlen ”En ny erhvervspolitisk virkelighed?”. Konferencen henvender sig til politikere, ledere og nøglemedarbejdere på erhvervs- og turismeområdet i kommunerne og det øvrige erhvervsfremmesystem, herunder de tværkommunale business regions og erhvervshusene.