13. november 2020

Hvordan kan man styrke landdistrikterne?

Regering fremlagde tidligere i november deres regional og landspolitiske rede-gørelse. Tirsdag den 15. december sætter KL lup på landdistrikterne og tilby-der i et webinar indblik i den seneste viden på området.

Landdistrikterne halter efter

Regeringen afholder sin landdistriktskonference i dag med oplæg både fra erhvervsministeren og boligministeren om deres bud på det fremadrettede arbejde med landdistriktsudvikling. Det ser vi frem til fra KLs side, da der er behov for fokus på området og yderligere politiske tiltag.

Tidligere i november lancerede regeringen også deres regional og landspolitiske redegørelse, og konklusionen var her klar: Landdistrikterne halter efter resten af Danmark. Selvom langt det meste af Danmark har oplevet en økonomisk vækst siden finanskrisen, så er væksten i land- og yderkommunerne lavere end i bykommunerne. Hvis man sammenligner udviklingen, kan man fx se, at kommunerne udenfor de store byer har et lavere BNP per indbygger end i de store byer, at antallet udenfor arbejdsstyrken er vokset mere end antallet i beskæftigelse, og at boliger har en længere liggetid.

 

PDF

PDF Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2020

En del af udviklingen skyldes, at der i land- og yderkommunerne er en lav koncentration af jobs, som i stedet er centraliseret i bykommunerne. Erhvervssammensætningen i landkommunerne udgøres til forskel for bykommuner i større grad af landbrug, fødevarer og industri som udgør ca. halvdelen af den private beskæftigelse i kommuner i landdistrikterne. Samtidig kommer der flere og flere pendlere i landdistrikterne, hvor mere en hver ottende borger i kommuner længere væk fra en større by, pendler mere end 50 km. til og fra arbejde.

Udviklingen har medført flere tomme boliger, som igen påvirker penge- og realkreditinstitutternes grundlag for at låne ud. Med faldende befolkningstal, lukkede skoler og tomme butikker, stiger risikoen ved et udlån i områderne, fordi bankerne tvivler på omsætteligheden af boliger i landdistrikterne. Udfordringerne i landdistrikterne er mange og griber ofte ind i hinanden. Derfor sætter KL lup på landdistrikterne i et kommende webinar den 15. december.

Webinar om seneste viden og forskning indenfor landdistrikter og regional udvikling

Udfordringerne i landdistrikterne er mange og griber ofte ind i hinanden. Derfor sætter KL lup på landdistrikterne i et kommende webinar den 15. december.

 

KL afholder for første gang webinaret ”Landdistrikter under lup – seneste viden og forskning indenfor landdistrikter og regional udvikling”, hvor vi samler forskere fra hele landet til at fortælle om deres seneste forskningsresultater.

Her vil du kunne møde Anders Hedetoft fra Center for Regional- og Turismeforskning, der vil gennemgå hans resultater af et forskningsprojekt om Kommunernes Landdistriktsindsats, og Hanne Wittorf Tanvig, fra Københavns universitet som vil tale om udvikling af nye erhverv under titlen Den moderne Landsby i en nye rolle. Begge vil tale om, hvilke positiver erfaringer der er med at tænker erhvervsfremme i landdistrikterne som et element i at skabe udvikling i landdistrikterne.

På Webinaret anden blok vil vi sætte fokus på at forbedre mulighederne for bosætning i landdistrikterne. Her vil Lene Havtorn Larsen, fra Center for Regional- og Turismeforskning fortælle om effekten af tilflytterindsatsen på Bornholm, som inspiration til lignende indsatser i andre yderområder som øer og landdistrikter. Derefter vil Søren Qvist Eliasen fra NORDREGIO fremlægge resultaterne fra et fælles nordisk forskningsprojekt om boligudfordringer i landdistrikterne i Norden, hvor han bl.a. vil komme ind på de låneudforringer der er i landdistrikterne.

Endelig vil vi se hvordan lokale udviklingsplaner (LUP’er) kan øge livskvaliteten generelt i landdistrikterne. Først Vil Pia Heike Johansen fra Syddansk universitet fremlægge de midlertidige resultater fra et forskningsprojekt om hvordan LUP’er kan skabe lokalt engagement i naturen. Annette Aagaard, også fra Syddansk universitet, se hvordan man kan bruge LUP til at skabe høje sundheden bland borgere der er bosat i landdistrikter.

Direktør i KL, Laila Kildesgaard, vil være vært for webinaret og vil efter hver blok åbne op for spørgsmål fra deltagerne, og til sidst drøfte udfordringerne i landdistrikterne og give KL’s perspektiver på den nye viden. Du kan tilmelde dig webinaret på linket ovenfor.