01. januar 2020

Tiltrængt afklaring om erhvervsfremme

Regeringen har tilkendegivet overfor KL, at reformen består med stat og kommuner som de ansvarlige administrative led. Dermed får aktørerne i erhvervsfremmesystemet den ønskede arbejdsro, så bl.a. kommuner og de tværkommunale erhvervshuse kan fortsætte det vigtige arbejde med at understøtte virksomhedernes udvikling i hele landet.

Regeringen vil gennemføre en evaluering af reformen i 2023, hvor den første strategiperiode for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udløber. Det giver erhvervsfremmesystemet ro til at virke, og et bedre grundlag for at vurdere, om det fungerer efter hensigten.

For at sikre stærke lokale indsatser ønsker regeringen fremadrettet at inddrage bestyrelserne i de tværkommunale erhvervshuse mere i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde med prioriteringen af erhvervsfremmemidlerne.

Samtidig får regionerne fra 2021 op mod 40 mio. kr. årligt fra EU’s socialfond til erhvervsuddannelsestilbud og øvrige ungdomsuddannelser.

Udmeldingen giver klarhed og sikre rammer for den lokale erhvervsindsats, de tværkommunale erhvervshuse og andre aktører i det offentlige erhvervsfremmesystem, så kræfterne kan fokuseres på at vejlede og understøtte virksomhedernes udvikling i årene fremover.

×

Log ind