01. september 2020

”Vores Mål” kan hjælpe kommunerne med at løse verdens udfordringer

En bæredygtig udvikling har stigende betydning på den kommunalpolitiske dagsorden, og kommunerne har i den grad taget FN’s Verdensmål til sig. KL har spurgt, hvor mange kommuner, der har besluttet at arbejde med FN’s Verdensmål. I svarene er 83% gået ind i arbejdet. Der mangler dog fortsat gode redskaber til at lave oversættelsen af målene lokalt.

De store dagsordener fylder også helt lokalt. Og det at give jorden ordentligt videre til de næste generationer er en af de mest tungtvejende grunde landets lokalpolitikere giver, for at tage livtag med FN’s Verdensmål. Flere og flere kommuner har taget hul på arbejdet og har i byrådet skabt bred politisk opbakning til at løfte indsatserne.

Kommunerne er af natur handlingsorienterede og vil gerne være med til at løse verdens udfordringer.
Laila Kildesgaard, direktør i KL

Der efterspørges dog stadig gode metoder, der understøtter kommunerne i at foretage en lokal oversættelse af de globale mål. Her byder KL ”Vores mål” med 197 nye danske målepunkter for FN’s 17 Verdensmål velkommen.

”Kommunerne er af natur handlingsorienterede og vil gerne være med til at løse verdens udfordringer. Men det lokale ejerskab og forankring til Verdensmålene er essentielt, så arbejdet ikke bare bliver en måleøvelse, Vi skal kunne løse de lokale udfordringer gennem arbejdet med FN’s Verdensmål, og her kan ”Vores mål” klart fokusere det arbejde. Mest vigtigt er det, at den enkelte kommune i deres prioritering kan vise, hvordan de gør en målbar forskel,” udtaler Laila Kildesgaard, direktør i KL og medlem af 2030-panelet.

”Vores mål” er god inspiration til kommunerne

Målepunkterne er blevet fastsat på baggrund af mere end 6.000 input fra danske virksomheder, organisationer, forskere og engagerede borgere. Her håber Laila Kildesgaard, at indikatorerne i ”Vores Mål” kan fremme dialog og samarbejde med lokale aktører i form af erhvervsliv, civilsamfundsorganisationer og borgere.

Flere kommuner vil også kunne skele til rapporten, når det skal defineres, hvordan lokale indsatser skal måles og vejes. Men Laila Kildesgaard afviser, at indikatorerne én til én kan omsættes direkte til alle 98 kommuner.

”Arbejdet med FN’s Verdensmål er allerede solidt forankret i kommunerne, men vi kan se, at mange kommuner endnu ikke måler fremdriften. ”Vores Mål” er en del af værktøjskassen og det fundament vi også i kommunerne kan bygge videre og handle på. Her er ”Vores mål” en kærkommen håndsrækning, da det peger på hvilke sider af bæredygtighed, som er vigtige at fokusere på for at kunne bevæge samfundet i en bæredygtig retning,” forklarer Laila Kildesgaard.  

Bag Vores Mål-projektet står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål. Vores Mål-projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Spar Nord Fonden og Rambøll fonden.