17. april 2020

Nu kan der søges om midler til turismeprojekter

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger om midler til at understøtte lokale og tværgående turismeprojekter. Der er samlet 24,7 mio. kr. i puljen og deadline for ansøgninger er 15. maj.

I lyset af COVID-19 pandemien, der har ramt turismebranchen hårdt, har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttet som noget af det første at åbne for ansøgninger til turismefremmemidlerne. Den 16. april annoncerede bestyrelsen et call for ansøgninger til at understøtte lokale og tværgående turismeprojekter, med ansøgningsfrist d. 15. maj.

Ud af de 24,7 mio. kr. kan de 14,7 mio. kr.  ansøges af kommunernes destinationsselskaber, mens de øvrige 10 mio. kr. kan ansøges af en bredere kreds af kommuner, virksomheder, udviklingsselskaber eller andre organisationer.

Det er hensigten, at midlerne skal hurtigt ud og arbejde og medvirke til at afbøde nogle af konsekvenserne for turismebranchen som følge af COVID-19 som fx fraværet af internationale turister, lukning af attraktioner og oplevelses- og kulturevents. Af samme årsag er ansøgningsfristen relativ kort, så projekterne kan påbegyndes allerede i indeværende år.

Bestyrelsen har prioriteret cirka halvdelen af de samlede 50 mio. kr. øremærket turismefremme i en åben ansøgningsrunde, hvor der kan ansøges om midler til turismeprojekter indenfor seks strategiske fokusområder fra den decentrale erhvervsfremmestrategi:

- Grøn og bæredygtig turisme

- Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder

- Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling

- Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af teknologi

- Investeringer i et attraktivt turismeprodukt

- International markedsføring.

Læs mere

Læs mere om annonceringen og ansøgningskriterierne på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside