12. september 2019

Temadage om udvikling af detailhandlen

I november afholder KL sammen med Torsten Bo Jørgensen to temadage om hvordan kommunerne kan udvikle detailhandlen. Den 6. november i Køge og den 20. november i Grenå.

Temadagene er særligt henvendt til erhvervs-- og udviklingschefer, erhvervskonsulenter og planlæggere, ligesom citychefer, handelsstandsforeninger og andre interesserede er meget velkomne.

Temadagene afholdes i samarbejde med bystrategisk rådgiver Torsten Bo Jørgensen. Torsten er en af Danmarks førende eksperter i kommunernes strategiske arbejde med at udvikle en levende detailhandel og har arbejdet med strategisk byudvikling i 13 år. Torsten er specialist i udvikling af bymidter og detailhandel. 

Byvandring med konkrete eksempler

På temadagene vil der være oplæg fra kommuner der er lykkedes og gæsteeksperter, ligesom vi på en byvandring skal se konkrete eksempler på hvad man kan gøre, og hvordan man gør det så det virker.

Temadagene er heldagsarrangementer og programmet bliver offentliggjort på kl.dk snarest.