23. september 2019

Programmet for temadage om detailhandel er klar

KL afholder i November 2019 to temadage om detailhandel. Find programmet og tilmeld dig her.

Byvandring med konkrete eksempler

På temadagene vil der være oplæg fra kommuner der er lykkedes med at få byens aktører til at indgå i forpligtende samarbejder om bymidten. Derudover vil Heidi Svane fra innovationsnetværket Service Platform gøre os klogere på digital kompetenceudvikling, og Torsten Bo Jørgensen vil tage os på en byvandring i henholdsvis i Køge og Grenå, hvor vi skal se konkrete eksempler på hvad man kan gøre, og hvordan man gør det så det virker.

Program for dagene 

09:30

     

Ankomst om morgenmad

10:00

 

Velkomst og KL's indsats om detailhandel
v. Thomas Trøster, KL

Detailerhvervet under pres
v. Per Thye Rasmussen, Dansk Erhverv

10:45

 

Oplæg om privat-offentlige samarbejder i byudvikling
Om hvordan kommune, grundejere, handelsliv og andre bymidteaktører kan indgå i et ligeværdigt og forpligtende samarbejde om bymidten.

11:30

 

Oplæg om det aktive arbejde for et levende butiksliv
Om tiltrækning af detailhandel, udvikling af butikker, generationsskifte, huslejeforhandling.

12:15

 

Gruppedrøftelse og netværk
v. Torsten Bo Jørgensen, Bystrategi

12:45

 

Frokost

13:30

 

Byvandring
v. Torsten Bo Jørgensen

15:00

 

Oplæg om digital kompetenceudvikling
v. Heidi Svane, Platformleder: Service i digital detail
Om betydningen af digital kompetenceudvikling for butikker og andre erhvervsdrivende i gadeplan, og hvordan man konkret kommer i gang. 

15:45

 

Opsamling
v. Torsten Bo Jørgensen

16:00

 

Tak for i dag
v. Thomas Trøster, KL

 

Du kan læse mere om oplægsholderne og dagens program på tilmeldingssiderne nedenfor