30. oktober 2019

Bæredygtig turisme starter helt lokalt

Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, mener det er positivt at der er kommet fokus på bæredygtig turisme.

I en ny analyse fra VisitDenmark undersøges det hvad bæredygtig turisme betyder for turisterne på nogle af de vigtigste udenlandske markeder for Danmark, blandt andet Tyskland, Sverige og Norge. Bæredygtighed handler for turisterne generelt om transport til destinationen og de aktiviteter, der sker under opholdet. Analysen viser, at Danmark som feriedestination for turisterne harmonerer godt med bæredygtighed, blandt andet fordi her er rent, sikkert og gode levevilkår.

Bæredygtighed har tre dimensioner; miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Oftest er der mest fokus på den grønne dimension og det økonomiske fundament for at drive omstillingen. Som noget nyt, fokuserer analysen på den sociale dimension.

"Social bæredygtighed i turismen er kommet højere op på dagsordenen, blandt andet fordi vi hen over sommeren har diskuteret overturisme. Set med kommunale briller, er det meget positivt at vi lader den sociale dimension fylde mere, fordi det er helt fundamentalt, at turismen har en positiv afsmitning på lokalsamfundet. Det forringer ikke de grønne ambitioner – det skal netop gå hånd i hånd", siger Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Fra et kommunalt perspektiv handler bæredygtig turisme både om at arbejde for at mindske det klima-fodaftryk gæsten sætter og sørge for, at turismen er hensynsfuld overfor natur og lokalområder. Derfor arbejder man i kommunerne på at sætte stedbundne potentialer og ressourcer i spil på en måde, hvor turismen har en positiv effekt for lokalsamfundet, så den skaber både social, miljømæssig og økonomisk værdi for borgere, virksomheder og områdets udvikling.

"Noget tyder på, at overturisme eller det at lokalbefolkningen føler sig presset ud af deres lokalområder, er en ultra-lokal problemstilling, der slår igennem på enkelte gader i byerne eller på ét bestemt udsigtspunkt ved en attraktion. For helt generelt vil vi i kommunerne gerne have flere turister, som besøger vores attraktioner, kulturinstitutioner, spiser på vores restauranter og handler i byen", siger Leon Sebbelin.  

For at sikre en balance mellem på denne ene side den vækst i turismen vi både håber på og forventer, og på den anden side en lokalbefolkning og et erhvervsliv der skal kunne finde det attraktivt at tage imod gæsterne, skal nogle af vores greb i turismen gentænkes. Turisterne vil gerne have autentiske oplevelser og få en fornemmelse af hvordan lokalbefolkningen lever. Det kan de kun få, hvis lokale borgere og erhvervsdrivende er med til at modtage gæsterne.

"Turismen kan skabe både vækst og arbejdspladser lokalt og kan også være løftestang for investeringer i kulturinstitutioner, naturområder eller andet som øger lokalområdets attraktivitet og som derfor også i høj grad kommer lokale borgere til gavn. De overvejelser skal vi også rundt omkring når vi udvikler vores destinationer og så skal vi søge partnerskaber lokalt, så vi både får et stærkt produkt og giver noget tilbage til de folk der bor og lever i området til hverdag", siger Udvalgsformanden.

I FOKUS

Netværk for Bæredygtig Turisme

KL lancerer nyt netværk, der skal sætte debatten om bæredygtig turisme i et kommunalt perspektiv.