08. november 2019

Nye nøgletal for tværkommunale destinationer

Det Nationale Turismeforum har udgivet deres årlige statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, og som noget nyt har statusanalysen nøgletal for de kommende tværkommunale destinationsselskaber.

Forenede kræfter gør os i stand til mere

For femte år i streg sætter Danmark rekord i antallet af overnatninger. Det er en af konklusionerne man kan drage fra Det Nationale Turismeforums statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne. Med 53,9 mio. overnatninger i 2018, er stigningen i forhold til 2017 3,4 %. Det er dog stadig en lavere vækst end i sammenlignelige nabolande som både Tyskland, Sverige, Irland og Nederlandene, der alle har haft højere vækst i antallet af overnatninger end Danmark i 2018.

Hvis Danmark stadig skal følge med, er det derfor nødvendigt med en lokal indsats fra de 18 kommende tværkommunale destinationsselskaber, og den indsats kræver, at man kan udvikle destinationerne på et oplyst grundlag. Derfor er formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, Leon Sebbelin, glad for at statusanalysen denne gang også indeholder nøgletal på både kommunalt- og destinationsniveau.

Nu har vi forenet kræfterne, så kommunerne på tværs kan imødegå den internationale konkurrence om turisterne i større destinationer. En forudsætning for den videre udvikling af de tværkommunale destinationer er, at vi har data til rådighed og derfor er det meget positivt at statusanalysen for dansk turisme opgør overnatningstal mv. på destinationsniveau” udtaler Leon Sebbelin.

Med konsolideringen af den kommunale turismefremmeindsats i mere specialiserede destinationsselskaber, mener Leon Sebbelin at man er godt på vej til at modsvare den internationale konkurrence. Næste skridt er at arbejde på selve udviklingen af destinationer og produkterne til turisterne. Derfor bør fokus nu være på at skabe en stærk fortælling, som kan tiltrække turisterne.

Vi skal udvikle de særkender og egnsspecifikke fortællinger, som kan give turisterne et unikt indblik det danske. Det gælder både om at fortælle om de ting turisterne kender og elsker i Danmark, men også om at give turisterne adgang til autentiske og nye oplevelser, som de måske ikke kendte i forvejen. Det er den opgave, der er fokus på i kommuner og destinationsselskaber netop nu" afslutter Leon Sebbelin.