14. marts 2019

Turismepolitisk Topmøde 2019: Stærke destinationer – mest værdi for pengene

Turismepolitisk Topmøde løber af stablen den 26. marts 2019 og programmet er fyldt med spændende og højaktuelt indhold. Den overordnede tematik for dagen er, hvordan vi skaber stærke destinationer, der giver mest værdi for pengene. Du kan møde repræsentanter fra alle sider af destinationsudvikling, der vil give deres faglige og erfaringsmæssige bidrag til dagen. Deltagerne vil dermed få information og inspiration til destinationsudvikling fra både destinationsselskaber, kommuner, eksperter og erhvervsliv.

Sådan kommer destinationsselskaberne godt fra start

KL faciliterer sammen med Danske Destinationer en session på topmødet, der skal bane vejen for, at destinationsselskaberne kommer så godt ud af starthullerne som muligt. I Danske Destinationers ledelsesgrundlag 2018 sættes der fokus på destinationsselskabernes nye rolle og på udvikling af autentiske oplevelser og kvalitet fremfor kvantitet, så man på ny sætter mennesket fremfor turisten i fokus.

Sessionen starter ud med, at Jens Müller, direktør i VisitVestsjælland, præsenterer hovedpointerne og ledelsesmodellen i ledelsesgrundlaget. Her vil deltagerne få bud på, hvordan destinationsudvikling i fremtiden kan foregå på et specialiseret, evidensbaseret, niche-orienteret og bæredygtigt grundlag. Dernæst vil Pernille Kofoed Lydolph, direktør i Destination Bornholm, sætte ledelsesgrundlaget i perspektiv til destinationsselskabets nuværende og fremtidige rolle.

Kommunerne har en interesse i, at organisering og ledelse af de nye destinationsselskaber kommer så godt fra start som muligt. Det skaber de bedste forudsætninger for, at kommunerne kan få mest muligt ud af de nye samarbejder, således at turismeudviklingen styrkes både lokalt og på tværs af kommunegrænser.

I de to efterfølgende oplæg vil direktørerne fra hhv. Visit Aarhus, Peer H. Kristensen og VisitSydsjælland-Møn, Martin HH Bender, dele ud af deres erfaringer med at arbejde i tværkommunale destinationsselskaber.

Til sidst i sessionen vil der være en paneldebat, som tager udgangspunkt i de foregående oplæg. Her vil Jan Petersen, borgmester i Norddjurs og Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune forholde sig til, hvad hhv. destinationsselskaberne og erhvervet skal fokusere på i fremtidens destinationsudvikling. De to borgmestre vil samtidig blive præsenteret for, hvad to af de tidligere oplægsholdere mener, kommunerne skal fokusere på i fremtiden for at sikre, at der dannes stærke destinationer, som skaber mest værdi for pengene.

 

Hvis du kunne tænke dig at deltage på Turismepolitisk Topmøde, kan du tilmelde dig her.