18. marts 2019

Kommunernes fundraisingnetværk 2019

Kommunernes fundraisingnetværk fortsætter i 2019 og KL byder velkommen til første møde den 10. april i Holbæk. Der er stadig mulighed for at melde sig til årets møderække.

Et nyt år i Kommunernes fundraisingnetværk skydes igang

Efter et spændende første år i 2018 fortsætter KL Kommunernes fundraisingnetværk i 2019. Netværket er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde.

Netværket mødes 3 gange årligt og mødernes form veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. Det er helt centralt, at netværkets aktive medlemmer er med til at sætte dagsordenen, så vi får behandlet emner, som flugter med, hvad der reelt rører sig i den kommunale hverdag.

2019 skydes i gang med netværkets første møde d. 10 april, der afholdes på Holbæk Skibsværft. På mødet skal temaerne for årets møder fastlægges, og vi påtænker at drøfte følgende emner:

 • Hvordan kan man som kommune arbejde i partnerskaber og med private sponsorer?
 • Hvor er fundraisingen i kommunerne på vej hen i forhold til internationale puljer og fonde?
 • Kan den kommunale fundraisingfunktion servicere kommunens institutioner og foreninger bredt? Og hvis ja, hvordan?

Det fulde program for første møde vil være tilgængeligt på tilmeldingssitet snarest.                                                                                                               

Tilmelding til netværket sker her

Det praktiske

I 2019 forventes netværket at mødes

 • d. 10. april i Holbæk Kommune
 • d. 5. september i Randers Kommune
 • d. 28. november, sted ukendt

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder. Mere information kan findes på tilmeldingssiden og på netværkets side.

Ved spørgsmål kan henvendelse rettes til Mette Skovbjerg:

 • Tlf.: 3370 3253
 • Mail: mesk@kl.dk
 • PDF

  kommunernes-netvaerk-fundraisingnetvaerk.pdf