29. marts 2019

Hilsen til årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd

Hilsen fra Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, i forbindelse med Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 2019 i Billund.

Hilsen fra Leon Sebbelin

De danske kommuner er lige så forskellige, som de mennesker der bor i dem. Men en hel del kommuner har det til fælles, at vi har landsbyer og landdistrikter, hvor der er lidt længere til naboen end så mange andre steder i landet. Når snakken falder på de områder af vores land, ender det ofte med negative historier om alt det, der ikke fungerer, i stedet for de positive fortællinger, vi som bor der oplever.

I denne diskussion har Landdistrikternes Fællesråd altid været gode til, at skabe opmærksomhed omkring de potentialer, der er i vores landdistrikter. Derfor sender jeg denne hilsen til årsmødet i Billund, der afholdes i dag, men hvor jeg desværre er forhindret i at deltage. Temaet for årsmødet om et Danmark, der hænger sammen, lander netop også lige ned i de aktuelle diskussioner vi har med hinanden disse år om sammenhængskraft, nærhed og muligheden for at bo, leve og drive virksomhed i hele landet.

I KL ser vi landdistriktspolitikken i et vækstperspektiv, fordi vækst og udvikling er forudsætningen for at opretholde velfærdssamfundet og et ordentligt serviceniveau i alle dele af landet. Udfordringen i Danmark og for kommunerne under et, er, hvordan vi både sikrer vækst samlet set i Danmark og samtidig sikrer, at væksten sker i hele landet. Vækstudfordringen går altså på tværs af by og land og vi er optagede af, at bevæge os fra principielle diskussioner om lige muligheder mellem by og land, til gangbare løsninger, der kan bidrage til mere liv, mere vækst og mere udvikling i vores landdistrikter.

For KL er det ambitionen, at der skal ske vækst og udvikling i hele Danmark. Det kan lyde banalt, men vi er fra kommunernes side stærkt optagede af, at finde holdbare løsninger på de udfordringer der er. Derfor har vi i KL også hilst anbefalingerne fra Udvalget for Levedygtige Landsbyer til regeringen velkomment tilbage i april sidste år. I KL's Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg har vi fokus på mange af de udfordringer, der gør sig gældende i landdistrikterne og vi følger kommunernes arbejde på området løbende. Af samme årsag mener KL fortsat, at det er helt afgørende, at kommunerne sammen med lokalbefolkningen får de nødvendige redskaber og virkemidler til at understøtte en realisering af den strategiske planlægningsindsats, der er lagt op til med den seneste ændring af planloven. Ellers forbliver planerne blot streger på et stykke papir. Her er bl.a. forøgelsen af landsbypuljen på de 300 mio. kr. årligt en vigtig forudsætning for at kunne skabe attraktive landsbyer.

I KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg har vi desuden fokus på, at sætte ind overfor den udfordring, vi ser med butiksdød og tomme gågader i mange byer og landsbyer. Detailhandlen kæmper, og både kommunerne, erhvervet og borgere efterspørger løsninger. Til juni tager KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg derfor på en to-dages rundtur i Syddanmark og på Sjælland. I Svendborg, Vejen, Kolding, Nykøbing Sjælland, Slagelse og Ringsted står man klar til at vise, hvordan man arbejder strategisk for at forbedre detailhandlens levevilkår og forløse vækstpotentialerne.

Til slut vil jeg blot ønske et godt årsmøde til jer i Landdistrikternes Fællesråd. I har været en stærkt medvirkende årsag til, at man taler om landdistrikter også i andre dele af landet, end i landdistrikterne selv. Held og lykke med dagen!

Leon Sebbelin, Formand, KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg