27. maj 2019

Temadage om den nye erhvervsfremmelov

Bliv klog på kommunens muligheder i det nye erhvervsfremmesystem. KL inviterer sammen med Horten til temadage om den nye erhvervsfremmelov.

Bliv skarp på den nye erhvervsfremmelov

KL inviterer sammen med Horten til temadage om den nye erhvervsfremmelov. Her kan du sammen med nogle af Danmarks førende eksperter blive skarp på den nye lov, kommunernes rolle og opgaver på erhvervsområdet og sammenhængen til statstøtteregler.

Efter deltagelsen på temadagene bliver deltagerne i stand til at rådgive direktion og kommunalbestyrelse i, hvad man som kommune må og ikke må igangsætte og støtte på erhvervsfremmeområdet.

Underviserne på kurset er partner Rikke Søgaard Berth og specialistadvokat, Malene Graff begge fra Horten.

Rikke er ekspert i de særlige forhold, der gælder for offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber, og rådgiver om organiseringen af det offentliges opgaver, herunder om samarbejde med private aktører. Hun har blandt andet rådgivet om etableringen af Tinderbox-festivalen i Odense og Tour de France i Danmark.

Malene er ekspert i kommunal- og forvaltningsret samt og rådgiver især kommuner, andre offentlige myndigheder og kommunalt ejede selskaber, herunder særligt om kommunernes etablering og drift af selskaber.

 

Målgruppe

Målgruppen for temadagene er kommunale erhvervskonsulenter og erhvervschefer, jurister og andre der arbejder med og rådgiver om erhvervsfremmeloven.

 

Tid, sted og program

Temadagene afholdes den 11. september i København og den 19. september i Aarhus.

Frist for tilmeldning er 7 dage før temadagen afholdes.

Programmerne for de to temadage kan tilgås nedenfor.

 

Pris og tilmelding

Prisen for deltagelse på temadagene er 1.995 ex moms per deltager. Vælg temadagen nedenfor for at tilmelde dig.