06. juni 2019

KL-udvalg besøger kommuner og inviterer til dialog om detailhandel og levende byer

Som led i KL's indsats om detailhandel og levende byer, lægger Kultur-, Erhverv- og Planudvalget i KL vejen forbi Kolding, Svendborg og Vejen den 17. juni for at se den kommunale detailhandelsindsats med egne øjne.

Detailhandlen er udfordret i de danske byer. Nye forbrugsmønstre, e-handel og digitale markedspladser vinder frem, og butiksdøden har bidt sig fast i mange danske byer. For kommunerne smitter synet af tomme butiksruder af på resten af bylivet, og derfor sætter KL nu politisk fokus på detailhandlen. Som led i indsatsen tager KL's udvalg på tur til en række kommuner for at se nye detailhandelsindsatser.

"Detailhandlen er stadig værdifuld lokalt, men erhvervets udfordringer mærkes i vores handelsbyer. Derfor må vi begynde at handle – også fra politisk hånd i kommunerne," udtaler Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Besøgene i Kolding, Svendborg og Vejen skal vise udvalget gode eksempler på, hvordan kommunerne nytænker deres rolle overfor detailhandlen og løfter bylivet lokalt. Håbet er, at besøgene tydeliggør, hvor KL kan sætte ind og bistå kommunerne i deres arbejde.

"Mange kommuner tænker kreativt og arbejder strategisk med deres detailhandelsindsats. Vi håber at de gode eksempler vil inspirere andre til at igangsætte en bedre indsats lokalt," udtaler Leon Sebbelin.  

Inspirationsturen afsluttes med et politisk dialogmøde i Pakhuset i Kolding, hvor kommunerne i Syddanmark er inviteret til at dele lokale erfaringer og udfordringer. Mødet vil kredse om en række temaer, der er gennemgående i KL's samlede indsats på detailhandelsområdet i 2019.

Læs mere om KL samlede indsats om detailhandel "Vejen til levende byer" her.