08. februar 2019

Turismepolitisk Topmøde 2019: Stærke destinationer – mere værdi for pengene

Med rammerne for konsolidering af den kommunale turismefremmeindsats på plads, er det nu tid til at sætte fokus på indhold.

Langt de fleste kommuner er gået igang med at afsøge nye samarbejder. Det primære fokus er nu, hvordan vi skaber stærke destinationer. Derfor inviterer KL, Danske Destinationer, Dansk Industri, HORESTA og Turisterhvervets Samarbejdsforum til Turismepolitisk Topmøde den 26. marts 2019 i Comwell Coference Center.

Vær med til at sætte kursen for destinationernes fremtid

Temaerne på konferencen vil kredse om destinationsselskabernes nye roller, opgaver og succeskriterier. Vi skal udvikle turismen på tværs af kommunegrænser og vejen dertil skal brolægges med dialog, debat og videndeling. Dette sørger vi for med Turismepolitisk Topmøde, hvor programmet vil være spækket med inspirerende oplæg fra stærke profiler, rig mulighed for drøftelser af de nye destinationsselskabers potentialer og udfordringer samt erfaringsudveksling.

Målgruppe

Konferencen samler ledere og beslutningstagere inden for dansk turisme. Det er både repræsentanter fra virksomheder, destinationsselskaber, kommuner, ministerier, brancheforeninger og organisationer.

Tilmelding og praktik

Du kan tilmelde dig og få mere information om Turismepolitisk Topmøde her.

Det endelige program bliver offentliggjort meget snart.