10. januar 2019

Tilmeldingen til kultur- og fritidskonferencen 2019 er åbnet. FN’s verdensmål er konferencens tema

Nu er det muligt at tilmelde sig KL's Kultur- og fritidskonference, som afholdes i Vejle d. 15.-16. maj 2019. På konferencen zoomer vi ind på udvalgte verdensmål af FN’s 17 verdensmål og ser på udfordringerne i et kultur- og fritidsperspektiv. Tilmeld dig og bliv klogere på, hvordan kommunerne arbejder med at omsætte dem til kommunal kernepolitik.

FN's verdensmål er i stigende grad genstand for omtale, globalt som nationalt. Den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 bæredygtighedsmål i FN og KL har forpligtet sig over for regeringen til at bidrage. Flere kommuner er allerede i gang med at omsætte verdensmålene til en kommunal praksis, og generelt er der interesse i at debattere verdensmålene.

FN's verdensmål sigter mod et mere bæredygtigt verdenssamfund økonomisk, socialt og miljømæssigt. En forudsætning for at skabe en mere balanceret udvikling er, at alle bidrager og aktivt arbejder for at leve op til de 17 verdensmål.

I KL er der fokus på at sætte verdensmålene på dagsordenen på tværs af politikområder. På KL's Kultur- og fritidskonference i 2019 undersøger vi med udgangspunkt i verdensmålene, potentialerne for at fremme sammenhængskraft og bæredygtighed i et kultur- og fritidspolitisk perspektiv. Vi vil debattere nogle af de underliggende tematikker og undersøge, hvordan kultur- og fritidssektoren kan understøtte dem og omsætte dem i en kommunal praksis.

Er jeres kommune eksempelvis optaget af:

  • Hvordan kultur og idræt kan understøtte trivsel og mental sundhed i det nære sundhedsvæsen?
  • Hvilken understøttende rolle kulturinstitutionerne og foreningerne kan spille for at sikre oplyste borgere?
  • Hvad potentialerne er i bæredygtig turisme og betydningen for at skabe vækst i kommunen?
  • Hvordan kultur- og fritidsfaciliteter kan bruges strategisk til at udvikle bæredygtige nærmiljøer i socialt belastede boligområder? 

Der vil være inspiration at hente på KL's to-dages konference, som udover 400 deltagere og oplægsholdere byder på masser af spændende oplæg, gruppe- og plenumdrøftelser og mulighed for networking.

Det foreløbige program ligger under tilmeldingssiden, men vil løbende blive opdateret.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Vejle i 2019 til to spændende konferencedage.

FAKTA

Om konferencen

Kultur- og Fritidskonferencen er KL's todages-konference på kultur- og fritidsområdet, som har til formål at markere og skabe opmærksomhed omkring KL’s centrale politiske budskaber på kultur- og fritidsområdet, samt at samle og inspirere de kommunale politikere og embedsmænd, som til daglig arbejder med at løse opgaver og udvikle kultur- og fritidsområdet i kommunerne.

Tid og sted

Kultur- og fritidskonferencen finder sted i Musikteatret i Vejle d. 15.-16. maj 2019. Vejle har siden 2013 været medlem af bynetværket 100 Resilient Cities, der sætter fokus på såvel klimaresiliens, samskabelse, social resiliens og begrebet smart city.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere, forvaltninger, kulturinstitutioner og organisationer på kultur- og fritidsområdet.

Tilmelding

Tilmeldingen for konferencen er åben og kan følges via dette link: https://tilmeld.kl.dk/KF19