23. januar 2019

Mød sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til Erhvervs- og Turismekonferencen 2019

Forenklingen af erhvervs- og turismefremmesystemet rejser mange spørgsmål. KL's Erhvervs- og Turismekonference 2019 samler det nye systems parter til en inspirerende sparringsdag, der skal agere startskud for den fremadrettede erhvervs- og turismefremmeindsats.

Mød sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Dette års Erhvervs- og Turismekonference er sat af til dialog om det nye erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmereformen har sat fornyet fokus på bl.a. de nye erhvervshuse og stærkere kommunal forankring i et enklere erhvervsfremmesystem, hvor virksomhedernes muligheder og behov er i centrum. Men udover de politiske drøftelser, skal der også være plads til spørgsmål om strategier og midler, der allerede skal udmøntes fra i år.

Hvis du er morgenfrisk, vil der være mulighed for inden konferencens start fra kl. 9-10, at mødes med repræsentanter fra sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervsfremmesekretariatet inviterer blandt andet til dialog om strategi og rammer for udmøntning af midler til lokale og tværgående erhvervsfremme- og turismeprojekter i 2019.

Herudover er der mulighed for at drøfte forventninger og ideer til samarbejdet mellem aktørerne i erhvervsfremmesystemet og få knyttet kontakter.

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er til stede for dialogen - mød frem og vær med!