28. august 2019

KL lancerer Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme

KL lancerer nyt netværk, der skal sætte debatten om bæredygtig turisme i et kommunalt perspektiv.

Kommunernes netværk for bæredygtig turisme 

Der er en stigende opmærksomhed på bæredygtig turisme både i turismeerhvervet og på turismedestinationer. Det skyldes bl.a. debatten om overturisme, som endnu mest diskuteres i udlandet på destinationer som Barcelona eller Dubrovnic, men interessen er også understøttet af, at bæredygtighed for flere turister er et parameter for både valg af destination og adfærd på ferien. Det ses f.eks. ved   at flere vælger ”stay-cation”, som er en ny tendens i turismen, der dækker over det at finde rejsemål i nærområderne, eller ved at turisterne er kritiske forbrugere på destinationen med krav til lokale fødevarer, miljørigtige overnatningsvalg og at destinationen arbejder aktivt med at beskytte nærmiljø og natur.

Derudover arbejdes der i både nationale og internationale turismeorganisationer med udviklingen af bæredygtighedsstrategier og metoder til at måle fremdrift og effekt af indsatser.

Fra et kommunalt perspektiv handler bæredygtig turisme i om, at sætte stedbundne potentialer i spil og sikre, at turismen har en positiv effekt for lokalsamfundet, så den skaber både miljømæssig, social og økonomisk værdi for borgere, virksomheder og områdets udvikling.

Men hvad betyder bæredygtig turisme for den efterspørgsel, der kommer til kommunernes understøttelse fra både gæster og destinationsselskaber, som skal udvikle og markedsføre kvalitetsprodukter og attraktive destinationer? Og hvordan kan man som kommune sikrer, at investeringerne i turismen møder alle tre bundlinjer, så man på samme tid tiltrækker turister og beskytter natur og sikrer, at investeringer kommer borgere og lokalt erhvervsliv til gavn?

I skabelsen af det nye turisme-Danmark er der således behov for at italesætte, hvad bæredygtig turisme betyder for kommunernes arbejde indenfor alle de myndigheds- og indsatsområder, der bidrager til, at der kan udvikles attraktive turistdestinationer.

Som startskud til denne dialog lancerer KL nu Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme. Netværket skal danne rammen om faglig sparring og vidensdeling, der skal ruste kommunerne til at indtænke både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i arbejdet med de nye destinationsselskaber og det nye turisme-Danmarkskort.

Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere og chefer, der arbejder med at binde turismen og destinationsudviklingen sammen med den kommunale forvaltning, erhvervs- og/eller kulturpolitikken. Det faglige udgangspunkt kan være forskelligt, men fællesnævneren er, at deltagerne er optagede af at sikre en turismeudvikling, der er koblet til kommunens øvrige indsatsområder og udviklingsplaner

Praktisk information og tilmelding 

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder.

Møderne afholdes torsdag den 3. oktober 2019 i KL-huset, torsdag den 5. december 2019 og tirsdag den 28. januar 2020. De to sidste møder afholdes enten hos deltagere i netværket eller på en faglig relevant lokation.

Tilmelding til netværket sker her

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme

Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere.