19. december 2018

Erhvervs- og Turismekonference: Husk virksomhederne

D. 31. januar åbner dørene til KL's Erhvervs- og Turismekonference i Aarhus om det nye erhvervsfremmesystem. KL har derfor givet ordet til en af konferencens oplægsholdere Mona Juul, som er Partner i Envision og bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv, for at høre hvad hun mener der kræves, for at erhvervsfremmesystemet bliver en succes:

Vi skal huske, hvem det handler om

"Alle har ventet i spænding på det nye erhvervsfremmesystem, og nu kommer der så endda en forrygende mulighed for at udveksle synspunkter og koordinere indsatsen. Det bliver en sund og nødvendig debat. Fra min tid i Vækstforum og Væksthus ved jeg af erfaring, at de enkelte aktører nemt kommer til at glemme den fælles intention – og ja, endda ind imellem glemmer dem det handler om... Vi må og skal fokusere på et system der imødekommer virksomhedernes behov i mødet med den offentlige erhvervsfremmeindsats. Et system der lytter og leverer det, der er behov for.    

Når det er på plads, så handler det egentligt bare om tre ting:

  1. Virksomhederne skal kende systemet, og hvordan de får adgang.
  2. Virksomhederne skal have effekt af indsatsen.
  3. Altid, altid, altid skal vi have fokus på virksomhedernes konkurrencekraft.

Lad os turde satse på det enkle

For at det lykkes skal vi med det nye erhvervsfremmesystem opleve en markant bedre opbakning, vidensdeling og agilitet. Systemet skal virke langt mere inkluderende, tilgængeligt og enkelt. Der skal være mere fokus på behov og mindre på system. Vi skal se det nye erhvervsfremmesystem som en streg i sandet, hvor vi dropper plejer og bliver mere modige og eksperimenterende. Lad os satse lidt!

Jeg er overbevist om, at den nye mere enkle og efterspørgselsdrevne tilgang er vejen frem. At vi så samtidig gør op med at opdele landet i politiske administrative afgrænsede områder – modsat hvordan virksomheder tænker – tror jeg bliver helt afgørende for succesen. Tilbage står kun kommunikationen, den digitale platform og ikke mindst den lokale opbakning. Jeg har en klar forventning om, at evt. bykonger også kan se potentialet til virksomhedernes og arbejdspladsernes bedste".

Hør mere til Mona Juul og mød politikerne med ansvar for det nye erhvervsfremmesystem til KL's Erhvervs- og Turismekonference d. 31. januar i Aarhus, ved at tilmelde dig her.