16. november 2020

Voksenansvarlige for anbragte børn får egen Aula-visning

Implementering af en særlig Aula-visning for medarbejdere på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign. er planlagt til 2. kvartal 2021.

Ny Aula-visning understøtter arbejdet på opholdssteder m.m.

I 2021 får medarbejdere med voksenansvar på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign. en Aula-visning udviklet specielt til deres behov.

Det sker, fordi medarbejdere med voksenansvar på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign. har brug for adgang til Aula og muligvis også læringsplatforme og andre tjenester på samme eller lignende vilkår som andre forældre, værger og kontaktpersoner. 

Medarbejderne får nu den tekniske rolle "Officielt tilknyttet person", som giver dem adgang til den nye, særligt tilpassede Aula-visning. 

I den nye visning vil medarbejderne bl.a. opleve, at:

  • flere kolleger kan være tilknyttet samme barn i Aula
  • kommunikationen fra skolen/dagtilbuddet går til opholdsstedet frem for til enkelte medarbejder
  • der skelnes tydeligt i Aula mellem, om man tilgår systemet i egenskab af professionel kontaktperson for et barn eller privat som forælder.

Læs mere om den nye Aula-visning for voksenansvarlige til anbragte børn.