03. september 2020

Dagtilbudsregisteret er nu i brug i alle kommuner

Ved at tage Dagtilbudsregisteret i brug har kommunerne taget et vigtigt skridt i implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet. Det sker efter intensivt samarbejde mellem kommuner, leverandører, KL, STIL og organisationen bag Aula.

Solid sommer-indsats
Intet Aula på dagtilbudsområdet uden Unilogin til medarbejdere og forældre, og intet Unilogin uden unikke institutionsnumre. Det er en af de opgaver, 97 kommuner har stået over for i deres arbejde med at implementere Aula i dagtilbud. Vejen til at sikre, at alle medarbejdere og forældre i dagtilbud og dagpleje kan få Unilogin og dermed logge ind på Aula til efteråret, går via Dagtilbudsregisteret, hvor de unikke institutionsnumre kan findes.

I begyndelsen af juli havde alle kommuner taget registeret i brug. Det skete efter en intensiv indsats både lokalt og hos Assemble, IST og KMD, som leverer pladsanvisnings- eller administrationssystemer til kommunerne. Ferieplaner blev ændret og nye kompetencer og samarbejder internt i kommunerne opbygget på kort tid, ligesom der har været ekstra blus på den løbende samtale mellem KL og den enkelte kommune.

Data kvalitetssikres inden tur til Aula
Dagtilbudsregisteret, som er fra 2019 og drives og udvikles af STIL, omfatter offentlige, private og selvejende dagtilbud på førskoleområdet (vuggestuer, børnehaver og dagplejere m.fl.) samt fritidshjem og klubber under dagtilbudsloven.

Gennem samarbejde mellem BPI-programmet og Børne- og Undervisningsministeriet, som ejer registeret, blev registeret i sin tid designet til bl.a. at understøtte brug af Unilogin på dagtilbudsområdet.

Forude ligger nu et arbejde i kommunerne med at samle og kvalitetssikre de data, som via tjenesten ws10 og STILs SkoleGrunddata skal ind i Aula. Der skal bl.a. samles og kvalitetssikres data om kontaktpersoner, børn, medarbejdere, dagtilbud og stuer i takt med, at udrulningen af Aula begynder i fem bølger fra 1. september, og brugerne får adgang til Aula via Unilogin.