22. marts 2019

Inspiration: Nye skolehjemmesider

Samtidig med Aula får alle Aarhus Kommunes skoler nye hjemmesider med nyskrevne tekster, video og fokus på at tiltrække nye elever – og Aarhus deler gerne ud af sine værktøjer.

Følg Aarhus' proces

Alle skolers hjemmesider skal ligge klar i Aula 1. august 2019, og hvis man søger inspiration til at nå dette mål, vil Aarhus Kommune gerne hjælpe med materiale til inspiration. Kommunen delte ud af sine erfaringer med bl.a. nye skolehjemmesider på et netværksmøde 21. februar 2019. Ved interesse kan materialet fremsendes, såfremt kontakt Caroline Nygaard

Hjemmesider skal tiltrække

Inden sommerferien vil kommunikationsafdelingen i Aarhus Kommunes Børn og Unge-forvaltning sørge for, at indhold til 50 skolers nye hjemmesider er klar, så de kan gå i luften samtidig med Aula.

Forud vil der være gået et forår, hvor skolerne med hjælp fra kommunikationskonsulenter har filmet elevatortaler, udvalgt de mest sigende tal om sig selv og skrevet en række helt nye hjemmesidetekster for at fortælle forældre til skolestartere og skoleskiftere, hvorfor de skal vælge netop deres skole. Skolen kommunikerer med skolens elever og familier i Aula.

Skabeloner og lix-justering

Det er skolerne selv, der står for at skrive indholdet til deres nye hjemmesider, men de bakkes op af tre kommunikationskonsulenter. Konsulenterne har bl.a. lavet skabeloner for, hvad skolerne kan fortælle om sig selv, og de gennemlæser og -skriver alle tekstudkast inden offentliggørelsen i august.

- Alt, hvad vi kan lave fra centralt hold, laver vi, fx vejledninger om sikre skoleveje til hver enkelt skoles lokalområde. Men meget er nødt til at komme fra skolerne, fordi det er dem, der ved, hvad de tænker og lægger vægt på og vil skrive om sig selv. Vi kommer så bagefter og justerer teksterne, hvis de fx er blevet for fagspecifikke, eller der er brug for, at lixtallet kommer ned, fortæller kommunikationskonsulent Martin Østergaard Mortensen.

Kommunikationskonsulenter støtter fortællingen

De nye hjemmesider giver også anledning til, at skolerne tager stilling til, hvad lige netop de står for.

- Skolerne skal til at markedsføre sig selv på deres hjemmesider, og for nogle er dette helt nyt, mens andre er godt i gang. Nogle oplever, at fx det at vise tal om sig selv på hjemmesiden ikke passer med deres måde at drive skole på. Det lytter vi til og finder en anden måde at fortælle vigtige facts om elevernes læring og trivsel. Hjemmesiderne skal jo afspejle skolerne, fortæller Martin Østergaard Mortensen.

Testet på pilotskoler

Kommunikationsafdelingen har i udviklingen af konceptet for skolernes hjemmesider dels selv foretaget en undersøgelse i 2018, som viste store udsving i kvaliteten af hjemmesiderne skolerne imellem, og dels støttet sig til hovedkonklusioner fra Undervisningsministeriets rapport Frit Skolevalg fra 2017. Den viser, at forældre især lægger vægt på elevernes sociale udvikling, elevernes faglige udvikling og kommunikationen mellem skole og hjem, når de vurderer en skole.

Deler usability-værktøjer

Rammerne for den nye hjemmeside er blevet designet med udgangspunkt i usability-tests på Elsted Skole og Søndervangsskolen, som er pilotskoler for Aula. Her har været afholdt workshops, interesserede skoler har været involveret i en arbejdsgruppe,  og derefter har der været flere runder med præsentationer, test og fokusgrupper.

Det har været en omfattende proces at udvikle værktøjerne, som kommunen gerne deler med andre kommuner, der kunne have lyst til at bruge samme metode, tilføjer Martin Østergaard Mortensen.

Nye evalueringsvaner

Kommunikationsafdelingen bærer arbejdet med hjemmesiderne videre, efter siderne er gået i luften. Målet er, at kommende skolebørnsforældre altid oplever hjemmesiderne som relevante. Det vil kommunikationsafdelingen bl.a. sikre ved hjælp af analyser af statistik og brugeradfærd samt løbende usability-tests som dem, man allerede en gang har gennemført.

- Hjemmesidearbejdet er en rigtigt god anledning til at få mere dialog om kommunikationsspørgsmål i det hele taget med den enkelte skole, siger Martin Østergaard Mortensen.