22. marts 2019

I samarbejde med Børne- og Socialministeriet og KL udvikler STIL et nyt dagtilbudsregister

KL og Regeringen har som del af økonomiaftalen 2019 aftalt, at der inden udgangen af 2019 skal leveres et register for landets dagtilbud.

Nyt dagtilbudsregister opfylder flere formål

Der findes ikke i dag, ligesom på skoleområdet, et institutionsregister, som entydigt udpeger det enkelte dagtilbud. Derfor vil der være etableret et register til september 2019, som kommunerne efterfølgende kan tage i anvendelse.

Et entydigt institutionsnummer pr. dagtilbud er relevant i forbindelse med udrulningen af Aula på dagtilbudsområdet i alle kommunerne. Efter tidsplanen skal Aula implementeres på dagtilbudsområdet i løbet af 2020, og her skal ansatte kunne anvende et UNI-Login, når de skal logge ind i Aula. Dagtilbudsregisteret gør det muligt at knytte en brugers UNI-Login til en daginstitution.

Det er også relevant at kunne anvende et entydigt og unikt institutionsnummer i forbindelse med udarbejdelse af dagtilbuds- og normeringsstatistikken i Danmarks Statistik. Derved vil det være muligt at opgøre normeringer på institutionsniveau. I dag opgøres normeringer kun på kommunalt niveau.

Ydermere skal institutionsnummeret anvendes til Dagtilbudsportalen.dk, hvor Børne- og Socialministeriet udstiller en række data om de enkelte daginstitutioner på tværs af landets kommuner.

Styrelsen for IT og Læring udvikler dagtilbudsregisteret i tæt samarbejde med KL og Børne- og Socialministeriet. Fra september 2019 forventes registeret at stå færdigt. Kommunerne vil i løbet af foråret 2019 få information fra KL om, hvordan de skal forholde sig, når de skal i gang med at bruge det nye register i sammenhæng med de kommunale administrative systemer.

 

Kontaktinformation:

Lars Haase, KL.

Katja Prause, Styrelsen for IT og Læring.

Nille Bregenov-Pedersen, Børne- og Socialministeriet.