22. marts 2019

Det skal I bevare fra SkoleIntra

Rigsarkivet har netop udgivet en vejledning om, hvordan man sikrer data og dokumenter fra SkoleIntra til historisk brug. Det handler bl.a. om at bevare billeder og tekster, der kan give eftertiden et billede af skolens hverdag. Se her, hvad der skal bevares, og hvad der kan kasseres.

Vores fælles hukommelse

Vedtægter, interne retningslinjer, mødereferater, nyhedsbreve og eksamensbeviser er blandt noget af det, skolerne har pligt til at bevare for eftertiden, hedder det i den nye vejledning fra Rigsarkivet. Her forklares det også, hvorfor SkoleIntras indhold er værd at gemme på:

"Kommunerne og kommunale institutioner har ansvaret for vigtige og borgernære samfundsområder som f.eks. børn og unge, social og sundhed samt planlægning og miljø. Kommuners arkivalier er således vigtige kilder til viden om samfundets virke, lokalområdets historie og landets borgere. Det er derfor vigtigt, at udvalgte dele af denne arkivdannelse bliver bevaret som en del af vores fælles hukommelse", skriver Rigsarkivet.

Fyldigt og unikt

Under oprydningen skal man også holde øje med materiale, der med Rigsarkivets ord "på en ringe plads giver et fyldigt billede af skolens hverdag, og som ikke bliver bevaret andetsteds". Det kan for eksempel være personalehåndbøger eller manuskripter, der er blevet til i forbindelse med skolens jubilæer.

Vigtig hverdag

Det er også vigtigt at få bevaret billedstof, der er repræsentativt for skolens virke og dagligdag, understreges det i vejledningen. Det gælder fx fotos, der viser dagligdagen på skolen (lejrskoler, en typisk undervisningssituation eller klassebilleder – alt inkl. metadata om optagetidspunkt og motiv).

Se rigsarkivets vejledning om bevaring af data fra SkoleIntra