06. marts 2019

Løsning på brugerstyring af fagprofessionelle

En ny løsning er på vej til brugerstyring af fagprofessionelle, herunder plejeforældre og ansatte på døgninstitutioner, der skal have adgang til elevers data på lige fod med forældremyndighedsindehavere.

Udfordring omkring værger m.fl.

Flere kommuner oplever en udfordring omkring adgangsstyring for værger, plejefamilier, ansatte på døgninstitutioner og andre fagprofessionelle, der skal have adgang til at se en elevs data på lige fod med indehaver af forældremyndighed over eleven i skolernes it-systemer.

Udfordringen er, at der pt. ikke er en mulighed for at angive, at en person i kraft af sin jobfunktion skal have rettigheder i it-systemerne svarende til en forældremyndighedsindehaver.

Adgangsniveau på vej

Der er en løsning på vej, som betyder, at man i fremtiden vil kunne angive et "adgangsniveau" i de skoleadministrative systemer ved de kontaktpersoner, der er knyttet til en elev, sådan at kontaktpersoner, der ikke har forældremyndighed, også får adgang til følsomme og fortrolige oplysninger om eleven.

STIL har rullet den nye version ud, og den er nu klar til, at de skoleadministrative systemer kan implementere deres del.

Når angivelsen "Adgangsniveau" benyttes, og kontaktpersonen ikke er forældremyndighedshaver, skal der opnås hjemmel på anden vis.