22. marts 2019

Aula-tips fra Aarhus

"Hvad gør I med oprydning i SkoleIntra? Hvad skriver jeres skoler på deres hjemmesider? Og hvordan opretter i grupper i Aula?" Disse spørgsmål og mange flere svarede Aarhus Kommune på ved et temamøde for Aula-interesserede i februar. Her er en kort guide til kommunens materialer og erfaringer.

Aula-interesserede mødtes i Aarhus

Oprydning i SkoleIntra, opsætning af Aula, anvendelsesstrategi, kommunikation, involvering og nye hjemmesider. Aarhus Kommune har valgt at dele ud af sit arbejde på alle disse punkter, dels på et temamøde, som fandt sted 21. februar, og på forespørgsel fra andre kommuner.

Nøgleord om de enkelte punkter:

Oprydning i SkoleIntra: Ser bl.a. på rollen som Aula-administrator, behov for oprydning både i og rundt om Aula (fx i Tabulex) og behov for meget specifikke vejledninger om bl.a. sletning og bevaring. Slidesne rummer en oprydningsplan til fri eftergørelse.

Opsætning af Aula: Arbejdspunkter til workshops, "gruppetræ"-oversigt over alle tilknyttet skolen, overvejelsespunkter omkring gruppers funktion og adgang til grupperne samt rolle- og rettighedsstyring.

Anvendelsesstrategi, kommunikation og involvering: Udkast til retningslinjer for Aula, gennemgang af anvendelse af de enkelte funktioner/kanaler og Aula som momentum for generelt arbejde med kommunikationskultur i en kommune – se også kommunikationshåndbogen.

Hjemmesider til skolerne: Om hjemmesiden som branding udadtil, at gøre hjemmesider lette at forstå, effektive og rare at bruge, og tidsplan og principper for understøttelse af den enkelte skoles arbejde med sin nye hjemmeside. (Link til selvstændig artikel).