08. december 2020

Asylansøgerbørn m.fl. kan nu få adgang til digitale læremidler, Unilogin og Aula

Kommunerne får nu mulighed for at give asylansøgerbørn og børn med verserende familiesammenføringssager administrative personnumre. Dermed kan børnene få Unilogin og adgang til bl.a. digitale læremidler og Aula.

Fjernundervisning satte spot på adgangsproblemer

Skolernes omstilling til fjernundervisning i foråret satte spot på, at asylansøgerbørn og børn med verserende familiesammenføringssager ikke havde samme muligheder for at bruge skolernes it-systemer som andre elever.

Børnene kunne eksempelvis ikke få adgang til Unilogin, Aula og digitale læremidler. Det skyldtes, at børnene ikke havde CPR-numre, som i dag er nødvendige for, at man lovmedholdeligt kan anvende bl.a. Unilogin, digitale læremidler og Aula. 

Kommunerne får nu nye muligheder for at give disse børn adgang til skolernes it-systemer.

Nye CPR-muligheder

På foranledning af KL har kommunerne nu fået mulighed for at tildele asylansøgerbørn og børn med verserende familiesammenføringssager administrative CPR-numre (personnumre, som kan gives til personer, der ikke bopælsregistreres i Danmark). Med et administrativt personnummer i hånden kan børnene få Unilogin og bruge Aula og digitale læremidler m.v. på lige fod med andre folkeskoleelever.

De administrative personnumre kan gives til asylansøgerbørn og børn med verserende familiesammenføringssager, såfremt børnene modtager eller står over for at skulle modtage undervisning i folkeskolen.

Læs mere om oprettelse af brugere uden CPR-numre m.m. 

Næste trin: Pilotforløb

KL vil i samarbejde med en række kommuner gennemføre et pilotforløb omkring tildelingen af administrative CPR-numre til den berørte børnegruppe for at kunne skitsere effektive arbejdsgange på området for alle kommuner.