Gå til hovedindhold
Børn og unge
Folkeskole

Offentliggørelse af programmet til næste møde i KL og STUK's netværk for kommunale læsekonsulenter

Programmet til KL og STUK’s netværksmøde for kommunale læsekonsulenter, som afholdes mandag den 11. december 2023, klokken 9.30-16.00 på Comwell Odense, er nu klar. Og du har stadig mulighed for at tilmelde dig netværksdagen.

13. nov. 2023

Indhold

  Specialpædagogiske læseindsatser

  Netværksdagen sætter fokus på specialpædagogiske læseindsatser.

  Dagen vil bestå af flere spændende oplæg, der har til formål at give hver deres perspektiv på netværksdagens overordnede tema.

  Dagen indledes med et oplæg fra Mette Elmose Andersen, som vil give et indblik i de kognitive karakteristika, som eksempelvis sansning, opmærksomhed mm., og hvordan disse særlige karakteristika kan variere på tværs af børn og skabe forskellige veje mod læring. Herefter vil Susanne Karstensen og Anja von den Bosch vil give et indblik i Brøndagerskolens praksis med systematisk evaluering af specialelvers læseudvikling. Derudover vil Mette Trankjer Nielsen og Caroline Tullin give et praksisnært indblik i, hvordan Vorrevangskolen har valgt at følge elevernes skriftsproglige progression med udgangspunkt i deres aktuelle udviklingsniveau. Dagen vil slutte af med en workshop, hvor Louise Rønberg vil sætte fokus på samarbejde om læseundervisning og læseevaluering for elever i specialundervisningstilbud. Her vil der både være vidensoplæg, drøftelser og cases. 

  Læs hele programmet og tilmeld dig netværksdagen

  Tilmeldingsfristen er onsdag den 29. november klokken 12.00.

  Sidst opdateret: 6. december 2023

  Kontakt

  Konsulent

  Kasper Nordborg Kiær

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3366

  Email: kank@kl.dk

  Student

  Camilla Heering Elong

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3520

  Email: cael@kl.dk