Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

Nyt netværk skal give faglig inspiration om bevægelse og motorik i dagtilbud

KL åbner op for et nyt netværk om bevægelse i dagtilbud. Netværket tager afsæt i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan.for.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Med den styrkede pædagogiske læreplan har kommuner og dagtilbud fået et fælles afsæt for at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet til gavn for alle børn. Læreplanens seks temaer er en konkretisering af, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

  Med læreplanstemaerne er der blandt andet sat fokus på, hvordan man understøtter børns udvikling gennem krop, sanser og bevægelse. Det er helt centralt for børns motoriske udvikling, at de bevæger sig i dagtilbud og får kendskab til forskellige former for bevægelse gennem leg og aktiviteter. Derfor spiller dagtilbud en central rolle ift. at skabe pædagogiske læringsmiljøer, hvor børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og aktivitet. Alt dette kalder på et læringsmiljø og en pædagogisk praksis, der inviterer til bevægelsesfællesskaber og skaber glæde og motivation for bevægelse blandt børn. Dette danner blandt andet udgangspunkt for KL’s netværk om bevægelse i dagtilbud.

  Netværkets format

  Netværket henvender sig til kommunale konsulenter, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, der til daglig arbejder med bevægelse og motorik på dagtilbudsområdet. Formålet med netværket er at understøtte og give inspiration til arbejdet med læreplanstemaet. Det vil bl.a. ske gennem faglige oplæg, kommunecases og erfaringsudveksling mellem deltagerne. I netværket får deltagerne kendskab til andre, som arbejder inden for samme område og har mulighed for at skabe et netværk på tværs af kommuner.

  Tilmelding til netværket

  Tilmeldingen er gældende for et år og dækker over to møder i netværket. Det første møde afholdes fysisk onsdag d. 15. marts 2023 i KL-huset, og det andet møde afholdes virtuelt onsdag d. 13. september 2023.

  Frist for tilmelding er torsdag den 15. december 2022, kontakt os for nærmer information.