Gå til hovedindhold
Nyhed
Folkeskole
Børn og unge

Kommunale partnerskaber om inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skole

KL og Komponent inviterer landets kommuner til deltagelse i et eller to partnerskaber omhandlende inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skole.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommuner landet over står med en fælles udfordring. Flere og flere unge mistrives, og segregering til specialtilbud peger på en udvikling i den forkerte retning. I folkeskolen har hvert femte barn det så svært, at pædagoger og lærere vurderer, at det har behov for særlig støtte og hjælp. Også på dagtilbudsområdet melder flere kommuner om stigende behov for støtteindsatser til børn i dagtilbud, ligesom flere oplever stigning i antallet af særlige dagtilbud efter Serviceloven.  

  Det er en udvikling i den forkerte retning. For nogle børn vil et specialtilbud være den eneste rigtige løsning, og her skal kommunerne bistå med de rette tilbud på det rette tidspunkt. Men for de fleste er et specialtilbud ikke nødvendigvis den bedste løsning. Og segregeringen til specialtilbud sætter spor langt ind i ungdomslivet. Langt færre består folkeskolens prøver end børn med særlige behov i almentilbuddene. Også udsigten til en ungdomsuddannelse er markant dårligere for børn i specialtilbud end i eller tæt på almentilbud.

  Arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i daginstitutioner

  Dette er en kompleks kompleks udfordring uden lette greb. KL og Komponent ønsker at understøtte kommunernes arbejde på området, og der inviteres derfor til deltagelse i et eller to partnerskaber. Partnerskaberne har til formål at understøtte kommunernes arbejde med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber, der kan forebygge segregering. Partnerskaberne skal desuden arbejde med ledelse, organisering og økonomi i forhold til de forskellige tilbud, kommunerne ønsker at anvende.

  Begge partnerskaber vil bestå af et faciliteret forløb, hvor deltagerkommunerne får mulighed for at indsamle viden, erfaringsudveksle og arbejde med stærke børnefællesskaber, inklusion og specialundervisning. Kommunerne kan deltage i ét partnerskab, eller de kan vælge at deltage i begge partnerskaber og på den måde sætte fokus på hele 0-15-årsområdet. Partnerskaberne består af fire netværksdage med deltagelse af en chef og op til fire medarbejdere.

  Læs mere om partnerskaberne og indholdet ved at klikke her.