22. april 2022

Ny KL-guide til implementering af nye krav til det kommunale tilsyn med dagtilbud

Alle landes kommuner er i fuld gang med at implementere de nye krav til det kommunale tilsyn med dagtilbud, som trådte i kraft 1. januar 2022 og skal være implementeret 1. maj 2022.

Kommunerne står overfor at tilpasse deres eksisterende tilsynspraksis og tage de nye minimumskrav ned i deres lokale kontekst.

KL har gennem partnerskaber om tilsyn understøttet kommuner i at videreudvikle deres eksisterende tilsynspraksis, særligt set i lyset af de nye krav. Den viden og erfaringsudveksling om kommunal tilsynspraksis, der er genereret i KL’s to partnerskaber om tilsyn, er nu omsat til en guide, der kan understøtte de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning.

Guiden giver et overblik over de nye krav og supplerer med refleksionsspørgsmål og opmærksomheder, som kommuner må forholde sig til i tilpasningen af egen praksis. Formålet er et give kommunerne et redskab, der kan guide implementeringen og understøtte, at man kommer hele vejen rundt om de nye krav og de opmærksomheder, der følger heraf. Guiden kan således også anvendes, når kommunens tilsynsramme løbende bliver tilpasset i mødet med praksis.

Materialet kan hentes her. Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Lisbeth Due Pedersen (ldpe@kl.dk) eller specialkonsulent Stinne Nøhr Lawaetz (stnl@kl.dk).

×

Log ind