06. marts 2023

Ungetræf 2023 sætter fokus på styrket samarbejde om unges mentale helbred

KL’s Ungetræf 2023 sætter bl.a. fokus på en række indsatser, der styrker samarbejdet omkring de unge. Du kan bl.a. høre Svendborg Kommune fortælle om projektet ”en fremstrakt hånd”, der arbejder for at forbedre mental sundhed og trivsel blandt unge.

I de sidste par år har Svendborg Kommune sat fokus på det mentale helbred blandt unge mellem 13-25 år, således at de unge og deres familier bevarer en tilknytning til hverdagslivet med uddannelse, fritidsinteresser og arbejde. Som en del af projektet ”En fremstrakt hånd” har Svendborg Kommune sikret et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Det indebærer, kommunen er til stede på uddannelsesstederne, så medarbejdere hurtigt kan skabe en vigtig og tæt relation til de unge i deres egne trygge rammer.

Baggrunden for projektet er et samarbejde mellem ni kommuner og Socialstyrelsen, som fokuserer på, hvordan en tidlig og hurtig indsats kan hjælpe psykisk sårbare unge fra at være i risiko for stress og depression til at lykkes med at gå på en uddannelse og varetage et fritidsjob. Centralt for projektet er, at den udsatte unge får hjælp af en psykolog, pædagog eller socialrådgiver inden for en uge efter, de har henvendt sig. En evaluering af projektet viser, at de unge efter et individuelt forløb trives bedre og viser færre tegn på depression og angst.

Danmarks Radio har netop sat fokus på projektet, herunder hvordan projektet hjælper psykisk sårbare unge: Hurtig hjælp virker: Unge får mindre angst, stress og depression | Indland | DR

Hør Svendborg Kommune fortælle om projektet

På Ungetræf 2023 vil Svendborg Kommune vil fortælle om deres erfaringer fra projektet på en af træffets fire sessioner. Træffets andre sessioner sætter fokus på det gode samarbejde mellem FGU og KUI, overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, samt virksomhedsrettet ungeindsats. KL’s Ungetræf afholdes den 8. juni 2023 i Odense.

Du kan læse mere om Ungetræf og tilmelding her. Det endelige program offentliggøres ultimo marts.

×

Log ind