22. marts 2023

Tilmelding åben til PPR-konferencen

Der er nu åbnet for tilmeldingen til PPR-konferencen 2023. Årets konference sætter fokus på stærke børnefællesskaber, samt PPR’s arbejde med børn i og uden for fællesskabet. Programmet byder bl.a. på oplæg fra både forskningen og praksis, samt en række workshops med kommunale projekter.

PPR og stærke børnefællesskaber

Et stigende antal børn er i mistrivsel, og der er stigende efterspørgsel på PPV’er som adgangen til hjælp for det individuelle barn. Samtidig er der en bred konsensus om, at løsningerne for mistrivsel skal findes i stærke børnefællesskaber i dagtilbud og skoler. Det forventes således at PPR kan understøtte pædagoger og lærere i arbejdet med at give børn gode deltagelsesmuligheder i stærke børnefællesskaber.

Forskning viser at det tværprofessionelle samarbejde er afgørende for at skabe faglige og sociale fællesskaber for alle børn. Oplev Janne Hedegaard Hansen præsentere hvordan samarbejdet ude på gulvet i institutionerne kan gå op i en højere enhed, trods forskellige fagligheder og forudsætninger. Her præsenteres både overordnede principper for det gode samarbejde om forebyggende indsatser, samt eksempler fra praksis.

Hør også om Aarhus Kommunes analyse af hvordan man kan styrke børns trivsel og deltagelsesmuligheder, både i almene og specialtilbud, samt hvordan PPR bedst muligt understøtter dette arbejde. Her vil være fokus på andre PPR-enheder kan lære af disse konkrete resultater og indsatser.

 

Workshops

Konferencen byder også på to workshoprunder. Her vil der stilles skarpt på de konkrete projekter som kommuner har søsat ude i praksis. Omdrejningspunktet er udfordringer og løsninger for PPR. Der er otte forskellige kommunale cases i alt.

 

Tilmelding og information

Du kan finde programmet på KL’s hjemmeside for PPR-konferencen
Her kan I ligeledes tilmelde jer, samt finde praktisk information.

×

Log ind