29. marts 2023

Temamøde om modtagelsen af ukrainske børn og unge i dagtilbud og skole

Det er nu et år siden, at de første fordrevne ukrainske børn og unge kom til Danmark. Alle landets kommuner har været optaget af at give de nyankomne børn og unge en god start i dagtilbud og skole.

Kommunerne har organiseret modtagelsen på vidt forskellige måder; nogle har oprettet særdagtilbud og særlig grundskoler, mens andre har integreret de ukrainske børn og unge i eksisterende tilbud. Mange kommuner har haft behov for at anvende de frihedsgrader, som kom med særloven i foråret 2022. Uanset organisering af modtagelsen har kommunerne gjort sig nyttige erfaringer.   

Selvom mange ukrainske børn og unge er kommet godt i gang med hverdagen i de danske dagtilbud og skoler, er situationen fortsat svær. Mange ukrainere har et ønske om at vende hjem til Ukraine, men ingen ved hvor lang tid, de skal blive i Danmark. Det er også en udfordring, som kan mærkes i mange kommuner, og som skaber udfordringer ift. balancen mellem integration og tilknytning til Ukraine. Særligt for de ældste elever, som færdiggør folkeskolen, kan der være usikkerhed om, hvad den gode vej videre er.

For at sætte fokus på både de gode erfaringer fra modtagelsen og det, der udfordrer, inviterer KL til et temamøde om fordrevne ukrainske børn og unge. Temamødet sætter fokus på, hvordan de fordrevne ukrainske børn og unge har oplevet at komme til Danmark samt kommunale erfaringer fra modtagelsen af fordrevne ukrainske børn og unge i dagtilbud og skole.

Det praktiske

Temamødet afholdes den 12. maj fra kl. 12-14 via Microsoft Teams.

Det er gratis at deltage i temamødet, og programmet offentliggøres på et senere tidspunkt. 

Tilmed dig på følgende link: Temamøde om modtagelsen af ukrainske børn og unge i dagtilbud og skole (kl.dk)

Hvis du har spørgsmål vedrørende temamødet, kan du kontakte Frederikke Magdalene Fink Skov på mail: fmfs@kl.dk 

×

Log ind