06. marts 2023

Sidste chance for at deltage i kompetenceløftskurser om modtagelsen af nyankomne børn i dagtilbud og skole

De sidste kompetenceløftskurser om modtagelsen af flygtninge i dagtilbud og skole afvikles til og med juni. Du kan stadig nå at tilmelde dig de sidste kurser.

Siden efteråret 2022 har alle landets professionshøjskoler udbudt kurser til pædagoger med det formål at give viden om og redskaber til at tage hånd om børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine. Frem til juni udbyder en række professionshøjskoler ekstra kurser, som blandt andet sætter fokus på trivsel og sprogtilegnelse af dansk som andetsprog. Derudover udbyder Københavns Professionshøjskole online kurser om modtagelse af nyankomne børn i hhv. dagtilbud og skole.

Erfaringer fra kompetenceløftskurser

Tidligere deltagere på dagtilbudskurserne fortæller, at det bl.a. hjælper dem i deres pædagogiske praksis, da de får relevant viden med hjem. De fremhæver især muligheden for at dele erfaringer med ligesindede fra andre kommuner. Også selvom de har forskellige ståsteder.

En af dem, som har deltaget i et kompetenceløftskursus, er Sune, der er pædagog i Børnehuset Klatretræet i Københavns Kommune. I et stykke tid har han arbejdet med nyankomne børn i sit dagtilbud. Han har været glad for at deltage i kurset og fortæller:

Jeg er blevet bekræftet i en del af de ting, vi allerede gør, men jeg også fået nye ideer til tiltag både gennem undervisningen og gennem samtaler med de andre deltagere på kurset".

Det bakkes op af Janni, der er pædagog i Børnehuset Brilleøen afd. Tranekær i Albertslund Kommune. Janni har ikke haft nyankomne fra Ukraine i sit dagtilbud, før hun gik i gang med kurset, og har derfor været meget optaget af sparringen med de andre deltagere:

"Jeg har været mega nysgerrig på, hvad de andre gør – også i forhold til de små og helt konkrete ting. Samtidig har jeg lært rigtig meget af Charlotte (underviseren på kurset) ift. fx kommunikation og sprog”.

Oversigt over udbudte kurser i april-juni

KL kan finansiere professionshøjskolernes udvikling af kurserne og deltagelse for 600 medarbejdere i folkeskolen og 400 medarbejdere i dagtilbud på baggrund af en donation fra A.P. Møller Fonden.

Du kan finde en oversigt over de resterende kurser her: Gratis kurser – nyankomne.dk.

På hjemmesiden kan man også benytte sig af række korte virtuelle forløb ift. modtagelsen af børn og unge i dagtilbud og folkeskolen.

×

Log ind